Detail projektu

Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Hlavním cílem projektu je umožnění výroby konstrukčních dílců leteckých motorů, pomocných energetických jednotek (PEJ) a dalších konstrukčních dílců letadel z vybraných kovových materiálů pomocí 3D tisku. V projektu budou pro oblast 3D tisku řešena tato klíčová témata: 1) Vývoj a výzkum procesních parametrů niklové superslitiny, které nejsou na trhu dostupné. 2) Ověření procesních parametrů pro hliníkové slitiny při aplikaci na součásti s komplikovanými vnitřními strukturami. 3) Zajištění reprodukovatelnosti vlastností vyráběných součástí. 4) Ověření vyvinutých procesních parametrů na vytipovaných dílcích. 5) Provedení studie recyklovatelnosti vstupního práškového materiálu.

Klíčová slova
3D tisk; výroba prototypu; topologická optimalizace

Označení

TH02010514

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dočekalová Kateřina, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Paloušek David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Zábranský Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav konstruování
- spolupříjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)
Honeywell International, s.r.o.
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

ZVONÍČEK, J.; KOUTNÝ, D.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D. Development of Process Parameters for SLM Processing of AlSi7Mg Aluminum Alloy. In Current Methods of Construction Design. 2020. Springer International Publishing, 2020. p. 515-524. ISBN: 978-3-030-33145-0.
Detail

VAVERKA, O.; ZABLOUDIL, J.; KOUTNÝ, D.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D.; DOČEKALOVÁ, K. Effect Of Heat Treatment On Mechanical Properties Of AlSi7Mg0,6 Aluminium Alloy Processed By SLM. In Euro PM2019 Proceedings. Maastricht: European Powder Metallurgy Association (EPMA), 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-899072-51-4.
Detail

VAVERKA, O.; KOUTNÝ, D.; VRÁNA, R.; PALOUŠEK, D.: Solenoid housing 1.0; Odlehčené těleso solenoidu vyrobené technologií SLM. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno místnost D5/464. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=379. (funkční vzorek)
Detail