Detail projektu

Modulární čistírna odpadních vod pro obce s využitím vlastního energetického potenciálu k minimalizaci provozních nákladů

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Cílem projektu je vytvoření modulární čistírny odpadních vod do 2000 ekvivalentních obyvatel s minimálními nebo nulovými energetickými nároky. Pro snížení energetické závislosti budou do provozu čistírny odpadních vod spolu s akumulačními mechanizmy implementovány malé obnovitelné zdroje energie. Nejvyšší provozní účinnosti a minimálních provozních nákladů bude dosaženo aplikací řídicího systému s optimalizačními algoritmy, systémy predikce a analýzou dat, který bude zároveň plnit vizualizační, dohledovou a kontrolní funkci. Takové řešení bude nabízeno jako komplexní řešení nové nebo rekonstruované provozovny čistírny odpadních vod a bude vytvářet obchodní příležitosti pro členy projektového konsorcia a přinášet úspory provozních nákladů na straně investora.

Popis anglicky
The aim of the project is to create a modular wastewater treatment plant for up to 2000 residents with minimal or no energy demands. To reduce the energy dependency of the plant, storage mechanisms will be implemented together with small scale RES as operational parts of the wastewater treatment plant. The highest operating efficiency and lowest operating costs will be achieved by applying a control system using optimization algorithms, prediction systems and data analysis, which will also perform visualization, supervisory and control functions.This system will provide a comprehensive solution to a new or renovated facility of an existing wastewater treatment plant and will create business opportunities for members of the project consortium and bring savings in investor's operating costs.

Klíčová slova
Čistírna odpadních vod; obnovitelné zdroje energie; akumulace energie; optimalizace provozu; energetická nezávislost; minimalizace nákladů; opatření pro úsporu energie; úspory energie; řízení spotřeby

Klíčová slova anglicky
Wastewater treatment; renewable energy; energy storage; operation optimization; energy independence; cost minimization; measures for energy saving; demand-side management; demand response

Označení

TH02020518

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Radil Lukáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Bátora Branislav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Macháček Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- odpovědné pracoviště (13.01.2017 - 13.01.2017)
Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; MALÍK, T. Podkladová výkresová dokumentace. Brno, Česká republika: 2017.
Detail

RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; MALÍK, T. Dokumentace návrhu energetických zdrojů pro ČOV. Brno, Česká republika: 2017.
Detail

HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; PLOTĚNÝ, M.; RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; MALÍK, T. Dokumentace technického návrhu ČOV. Brno, Česká republika: 2017.
Detail

HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L.; SMÍLEK, P. Snížení energetické náročnosti na malých ČOV do 2000 EO. In Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018. 1. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-973196-0-1.
Detail

BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; RADIL, L.; PTÁČEK, M.; MACHÁČEK, J.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; HOFERKOVÁ, L.; MALÍK, T. Technické dokumentace technologie zařízení. Brno, Česká republika: 2019.
Detail

HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; PLOTĚNÝ, M.; HOFERKOVÁ, L.; RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; MALÍK, T. Ekonomická analýza projektu. Brno, Česká republika: 2018.
Detail

HOFERKOVÁ, L.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; MACHÁČEK, J.; PĚCHA, J.; BÁTORA, B.; PTÁČEK, M.; RADIL, L. Energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie na malých ČOV do 2000 EO. Bienální konference Voda - sborník přednášek a posterových sdělení. 2019. s. 499-502. ISSN: 2694-7013.
Detail

BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; RADIL, L.; PTÁČEK, M.; MACHÁČEK, J.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; HOFERKOVÁ, L.; MALÍK, T. Dokumentace optimalizačních nástrojů a software. Brno, Česká republika: 2018.
Detail

BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; RADIL, L.; PTÁČEK, M.; MACHÁČEK, J.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; HOFERKOVÁ, L.; MALÍK, T. Dokumentace optimalizačních nástrojů a software - Etapa 2. Brno, Česká republika: 2019.
Detail

BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; RADIL, L.; PTÁČEK, M.; MACHÁČEK, J.; HOLBA, M.; MATYSÍKOVÁ, J.; LEV, J.; HOFERKOVÁ, L.; MALÍK, T. Dokumentace vizualizačního a ovládacího rozhraní. Brno, Česká republika: 2018.
Detail

RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; HOLBA, M.; MALÍK, T.: E-REX; Ověřená technologie modulární čistírny odpadních vod. ČOV Moravičany. URL: http://route.tecomat.com. (ověřená technologie)
Detail

RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; SMÍLEK, P.; HOLBA, M.; MALÍK, T.: E-REX; Řídicí a optimalizační SW ČOV. ČOV Moravičany. URL: http://route.tecomat.com. (software)
Detail

RADIL, L.; PTÁČEK, M.; BÁTORA, B.; PĚCHA, J.; MACHÁČEK, J.: E-REX; SW podpora energetických potřeb ČOV. SA.6.08. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/index.php/cs/veda-a-vyzkum/produkty/104-sw-cov. (funkční vzorek)
Detail