Detail projektu

Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

Označení

GJ17-08447Y

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ševeček Oldřich, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Juniorské granty

- plně financující (2017-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; KOTOUL, M. Fracture-Mechanics Behaviour of Ceramic Foam with Macroscopic Stress Concentrator upon the Tensile Test. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVI. Key Engineering Materials (web). Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2017. p. 99-102. ISBN: 978-3-0357-1168-4. ISSN: 1662-9795.
Detail

ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; KOTOUL, M. INFLUENCE OF CERAMIC FOAM PARAMETERS ON THE FRACTURE BEHAVIOUR UPON THE TENSILE TEST. In Engineering Mechanics 2017. Engineering Mechanics .... Praha: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, DOLEJSKOVA 5, PRAGUE 8, 182 00, CZECH REPUBLIC, 2017. p. 862-865. ISBN: 978-80-214-5497-2. ISSN: 1805-8248.
Detail

BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; TATARKO, P.; HANZEL, O.; ŠEVEČEK, O.; ROUPCOVÁ, P.; DLOUHÝ, I. Preparation and characterization of novel environmentally friendly Al2O3/SiO2/CaO ceramic foams. Ceramics International, 2018, vol. 44, no. 1, p. 19063-19069. ISSN: 0272-8842.
Detail

ŠEVEČEK, O.; SKALKA, P.; KOTOUL, M. Modelling of the ceramic foam behaviour upon tensile loading. Greece: 2017. p. 859-860.
Detail

ŠEVEČEK, O.; BERTOLLA, L.; CHLUP, Z.; ŘEHOŘEK, L.; MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; KOTOUL, M. Modelling of cracking of the ceramic foam specimen with a central notch under the tensile load. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, vol. 100, no. 1, p. 242-250. ISSN: 0167-8442.
Detail

ŠEVEČEK, O.; PAPŠÍK, R.; MAJER, Z.; KOTOUL, M. Influence of the cell geometry on the tensile strength of open-cell ceramic foams. In 9th International Conference Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF9). Procedia Structural Integrity. Itálie: Elsevier, 2020. p. 553-558. ISSN: 2452-3216.
Detail

ŠEVEČEK, O.; HANÁK, J.; MAJER, Z.; DRDLÍK, D.; CHLUP, Z.; KOTOUL, M. Prediction of the ceramic foam structure failure using a detailed finite element model. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVIII. Key Engineering Materials (print). 1. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 222-227. ISBN: 9783035715866. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠEVEČEK, O.; MAJER, Z.; MARCIÁN, P.; BERTOLLA, L.; KOTOUL, M. Computational Analysis of Crack-Like Defects Influence on the Open Cell Ceramic Foam Tensile Strength. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVII. Key Engineering Materials (print). Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2018. p. 271-276. ISBN: 9783035713503. ISSN: 1013-9826.
Detail