Detail projektu

Inherentní odpor proti šíření únavových smykových trhlin v kovových materiálech

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2018

Označení

17-15716Y

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - nezadáno)

Útvary

Středoevropský technologický institut VUT
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Juniorské granty
- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

VOJTEK, T.; ŽÁK, S.; POKLUDA, J. On the connection between mode II and mode III effective thresholds in metals. Frattura ed Integrita Strutturale, 2017, vol. 11, no. 41, p. 245-251. ISSN: 1971-8993.
Detail

ŽÁK, S.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; VOJTEK, T.; POKLUDA, J. Determination of local stress intensity factors at microstructurally tortuous crack fronts under remote mode II loading. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2017. p. 254-261. ISSN: 2452-3216.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ŽÁK, S.; POKLUDA, J. Stress Intensity Factors for Cracks Emanating from a Notch under Shear-Mode Loading. In Key Engineering Materials: Advances in Fracture and Damage Mechanics XVII. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications, 2018. p. 48-53. ISBN: 9783035713503. ISSN: 1013-9826.
Detail

HRSTKA, M.; ŽÁK, S.; VOJTEK, T. Large plastic zones and extensive influence of notch under near-threshold mode II and mode III loading of fatigue cracks. Procedia Structural Integrity, 2018, vol. 13, no. special, p. 1123-1128. ISSN: 2452-3216.
Detail

VOJTEK, T.; ŽÁK, S.; POKLUDA, J. Towards Quantitative Explanation of Effective Thresholds of Mode III Fatigue Crack Propagation in Metals. In Mechanical Fatigue of Metals. Structural Integrity. Cham: Springer, 2019. p. 161-167. ISBN: 978-3-030-13980-3.
Detail

VOJTEK, T.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R.; POKLUDA, J. Influence of Secondary Phase on Intrinsic Threshold and Path of Shear-Mode Fatigue Cracks in Metals. ACTA PHYSICA POLONICA A, 2018, vol. 134, no. 3, p. 699-702. ISSN: 1898-794X.
Detail

ŽÁK, S.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; VOJTEK, T.; KIANICOVÁ, M.; POKLUDA, J. Local and equivalent stress intensity factors for tortuous cracks under remote mode II loading. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, vol. 101, no. 1, p. 35-45. ISSN: 0167-8442.
Detail

VOJTEK, T.; HRSTKA, M. How to get a correct estimate of the plastic zone size for shear- mode fatigue cracks?. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019, vol. 104, no. 1, p. 1-16. ISSN: 0167-8442.
Detail

VOJTEK, T.; POKORNÝ, P.; KUBĚNA, I.; NÁHLÍK, L.; FAJKOŠ, R.; HUTAŘ, P. Quantitative dependence of oxide-induced crack closure on air humidity for railway axle steel. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2019, vol. 123, no. 1, p. 213-224. ISSN: 1879-3452.
Detail

VOJTEK, T.; ŽÁK, S.; POKLUDA, J. Quantitative analysis of intrinsic mode III fatigue thresholds in bcc metals. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2018, vol. 115, no. 1, p. 35-41. ISSN: 1879-3452.
Detail