Detail projektu

Využití pokročilých zkušebních metod pro hodnocení asfaltových pojiv

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2016

O projektu

V současné době se pro hodnocení asfaltových pojiv využívají nedostačující empirické zkoušky. Výzkum se bude zabývat popisem silničních asfaltů pomocí pokročilých postupů a zkušebních přístrojů centra AdMaS s přihlédnutím na simulaci laboratorního stárnutí. Získané poznatky budou následně porovnány s návrhovou metodou používanou v USA a bude určeno, zda je vhodné aplikovat tuto metodu v rámci České republiky.

Označení

FAST-J-16-2984

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Coufalík Pavel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Centrum AdMaS - VP2 - KCE
- spolupříjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; DAŠEK, O. Properties of Pavement Bitumens Assessed Using European and American Approach. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 554-559. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail