Detail projektu

Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením pro rychlosti vyšší než 50 km/h

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Projekt je zaměřen na řešení problému křižovatek řízených světelným signalizačním zařízením (SSZ) pro rychlosti vyšší než 50 km/h. Budou vytvořeny matematické modely extravilánových křižovatek, na kterých bude ověřována možnost a výhodnost světelného řízení křižovatek komunikací s vyšší dovolenou rychlostí. Tvorba modelů bude probíhat za podpory prof. Matjaž Šramla z university of Maribor, který se zabývá modelováním dopravního proudu.

Označení

FAST-J-16-3534

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Martin, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

VŠETEČKA, M.; NOVÁK, M. Solution to a capacity problem using non-conventional intersections. In Transport Infrastructure and Systems. 2017. p. 843-850. ISBN: 978-1-138-03009-1.
Detail

NOVÁK, M. Křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením pro rychlosti vyšší než 50 km/h. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail