Detail projektu

Studium využití úletového popílku z fluidního spalování pro výrobu kompozitů na cementové bázi

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Hlavním cílem projektu bude ověřit možnosti využití fluidního popílku pro výrobu cementových kompozitů, zejména poté betonových směsí. Jeho využitelnost bude spočívat v nalezení optimální dávky, popřípadě kombinace s dalšími příměsemi, a nalezení vhodné oblasti použití takových směsí.

Klíčová slova
Fluidní popílek; vysokoteplotní popílek; cementový kompozit; spolupůsobení

Klíčová slova anglicky
Fluidized bed combustion fly ash; high-temperature fly ash; cement composite; synergy

Označení

FAST-J-16-3738

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ťažký Martin, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Spolupůsobení vysokoteplotního a fluidního popílku v cementovém kompozitu. Juniorstav 2017 - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 210-210. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Synergistic Effect of High Temperature Fly Ash with Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 113-118. ISBN: 9783035710793. ISSN: 1013-9826.
Detail