Detail projektu

Validace a verifikace výpočtových modelů v oboru požární bezpečnosti

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Projekt je zaměřen na problematiku vlivu geometrie modelů pohybu osob s důrazem na realističnost simulace a spolehlivost výsledků takového modelu. V moderních softwarových nástrojích při komplexním návrhu staveb většího rozsahu často není možné vystihnout veškeré aspekty reálného prostoru (např. trasy vedené po oblouku), výsledky simulace takového modelu nicméně musí zohlednit kapacitní problémy spojené s evakuací v případě vzniku kritické události, tedy musí dávat statisticky spolehlivé a realistické výsledky.

Klíčová slova
evakuace, aproximace, tunel, osoba, hustota,

Klíčová slova anglicky
evacuation, approximation, tunnel, person, density,

Označení

FAST-J-16-3737

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Okřinová Petra, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Modelování pěší dopravy a příklady z praxe. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Brněnské komunikace, a.s., 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-9662-7.
Detail

OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Model evakuace tunelu metra I.D. In Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017. JUNIORSTAV. Brno: 2017. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-5473-6. ISSN: 1190-1535.
Detail

APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Model evakuace osob ze železničního tunelu. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1801-822X.
Detail