Detail projektu

Implementace virtuální reality v zobrazování výsledků simulací z výpočtových softwarů

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2016

O projektu

Projekt je zaměřen na aktuální problematiku vizualizace 3D simulací strojních a stavebních studií. Řešitelé se specializují na oblasti stanovování statických, dynamických a teplotně-deformačních charakteristik obráběcích strojů a komplexní dynamickou simulaci budov. Virtuální realita se stane nově prostředkem k výsledné vizualizaci daných problematik.

Označení

FAST/FSI-J-16-3574

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Tůmová Eliška, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)
Hermanský Dominik, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)
Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)
Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

TŮMOVÁ, E. PŘEHLED MOŽNOSTÍ ZOBRAZOVÁNÍ VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

KOMÍNEK, P.; TŮMOVÁ, E. SENSITIVITY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING SIMULATION PARAMETERS. In ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENT BUILDINGS 27th Annual and 9th International conference INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS 2016. 2016. p. 129-136. ISBN: 978-80-89878-04-8.
Detail