Detail projektu

Zvyšování přesnosti polohování průmyslových robotů pro obráběcí aplikace

Období řešení: 01.09.2016 — 31.12.2018

O projektu

Hlavní cíle řešení projektu jsou následující: 1. Vývoj hardware a software pro potřebnou přesnost polohování průmyslových robotů pro obráběcí aplikace, které budou experimentálně ověřeny na funkčních vzorcích dílčích částí vyvíjené technologie. Ověřování bude probíhat jak na základních objektech stanovených řešiteli, tak následně na reálných objektech, které poskytnou potenciální koncoví uživatelé výsledků řešení projektu. 2. Ověření technologie a metodik vedoucí k použitelnému, konkurenceschopnému a cenově dostupnému know-how pro řešení problémů stanovených technologických procesů v průmyslové praxi. Pro vývoj a ověřování výsledků bude implementována metodika založená na využití matematického modelování a simulacích (tzv. Model-Based Design).

Klíčová slova
přesnost polohování; obrábění; senzory; automatizace; řízení; robotika; průmyslový robot

Označení

FV10412

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Čihák Petr, Ing.
- hlavní řešitel (01.09.2016 - 31.12.2018)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.09.2016 - 31.12.2018)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- spolupříjemce (01.09.2016 - 31.12.2018)
Blumenbecker Prag s.r.o.
- příjemce (01.09.2016 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- částečně financující (2016-09-01 - 2018-12-31)

Výsledky

KUBELA, T.; POCHYLÝ, A.; SINGULE, V. High Accurate Robotic Machining based on Absolute Part Measuring and On-Line Path Compensation. In 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE): PROCEEDINGS. 2019. p. 143-148. ISBN: 978-1-7281-0389-1.
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, Česká republika: Systém řízení průmyslového robotu. 32550, užitný vzor. (2019)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.: Robot_milling_02; Testovací robotické pracoviště pro frézování s aktivní kompezací dráhy pomocí laser trackeru. Pracoviště je umístěno v laboratoři firmy Blumenbecker Prag s.r.o, adresa: BLUMENBECKER PRAG s.r.o., Purkyňova 648/125, areál TITC, 612 00 Brno.. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.: FAVU_robot_milling; Robotická buňka pro frézování. ateliér FaVU VUT v Brně, Údolní 53, Brno.. URL: http://3dstudio.ffa.vutbr.cz/3drobot.php. (ověřená technologie)
Detail

POCHYLÝ, A.; KUBELA, T.: Robot_milling_01; Testovací robotické pracoviště pro frézování. Pracoviště je umístěno v laboratoři firmy Blumenbecker Prag s.r.o, adresa: BLUMENBECKER PRAG s.r.o., Purkyňova 648/125, areál TITC, 612 00 Brno.. URL: http://www.blumenbecker.cz. (funkční vzorek)
Detail