Detail projektu

European Consortium for Lithium-Sulfur Power for Space Environments

Období řešení: 01.12.2015 — 30.11.2017

O projektu

We will analyze the degradation processes in lithium sulfur structures. On the base of this analysis an ageing model of the lithium sulfur cell will be defined.

Popis česky
Bude provedena analýza degradačních procesů v LiS strukturách. Na základě této analýzy bude navržen model pro stárnutí Lis buněk.

Klíčová slova
LiS battery; paraeters degradation; cell ageing; ageing model

Klíčová slova česky
LiS baterie; degradace parametr; stárnutí buňky; model stárnutí

Označení

ECLIPSE

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Sedláková Vlasta, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2016 - 31.12.2020)
Sedlák Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2016 - 31.12.2020)

Útvary

Středoevropský technologický institut VUT
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2020)
Charakterizace materiálů a pokročilé povlaky 1-07
- spolupříjemce (01.01.2016 - 31.12.2020)
Ústav fyziky
- spolupříjemce (01.01.2016 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Evropská unie - Horizon 2020
- plně financující (2015-12-01 - 2017-11-30)