Detail projektu

Databáze chemického složení pneumatik vozidel v ČR

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Navrhovaný projekt a jeho náplň úzce souvisí se znaleckou činností v oblasti analýzy silničních nehod a oblastí vlivu vyskytujících se chemických látek po dopravní nehodě na životní prostředí. Projekt bude směřován k analýze běžně dostupných pneumatik vozidel s cílem zjištění jejich přesného chemického složení. Výsledky bude možné využít pro zpřesnění detekce opticky nezřetelných stop pneumatik na vozovce pomocí metody LIBS, pro analýzu vzorků v terénu a jejich porovnání s vytvořenou databází a vyhodnocení rizik z nespalovacích emisí.

Označení

FCH/ÚSI-J-15-2807

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vorálková Kateřina, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Bradáč Albert, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Schüllerová Barbora, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Solný Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

DIVIŠ, P.; SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; ADAMEC, V.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analysis of tire composition for further detection of tire marks on the road. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 137-138. ISSN: 2336-7210.
Detail