Detail projektu

Návrh skladby a optimalizace šikmé vegetační střechy a její testování v klimatických podmínkách České republiky

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Cílem projektu je navrhnout na základě vzorů a zkušeností získaných během studijního pobytu na Islandu novou skladbu šikmé vegetační střechy, která by byla využitelná i v podmínkách ČR a její skladba i charakteristické detaily by odpovídaly požadavkům tepelné ochrany budov dle ČSN 730540-2:2011 a dalších platných požadavků pro navrhování budov dle vyhlášky č. 269/2009 Sb.. Je nezbytné vymezit fyzikální a tepelně technické chování navržené konstrukce šikmé zatravněné střechy, a to v závislosti na klimatický

Označení

FAST-J-15-2814

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nečadová Klára, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Karafiátová Hana, Ing. et Ing.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)
Selník Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

BEDLIVÁ, H. Výstavba z konopného betonu. Materiály pro stavbu, 2015, roč. 21, č. 2, s. 38-41. ISSN: 1213-0311.
Detail

NEČADOVÁ, K.; SELNÍK, P.; BEDLIVÁ, H.; MAJSNIAR, M. The Effect of the Vegetative Roof Construction on the Thermal Stability in the Testing Building Taking into Consideration the Effect of the Designed Air Gap. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 824, no. 824, p. 411-420. ISSN: 1660-9336.
Detail

VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Souvrství vegetační střechy retenční s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken. 29525, užitný vzor. (2016)
Detail

VENKRBEC, V.; HENKOVÁ, S.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Souvrství vegetační střechy s využitím vegetační vrstvy z polyesterových vláken. 29556, užitný vzor. (2016)
Detail

BEČKOVSKÝ, D.; SELNÍK, P.; NEČADOVÁ, K.: Green Roof Test Platforms; Green Roof Steep-sloped platforms. Centrum AdMaS Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Purkyňova 139 612 00 Brno. URL: http://www.envihut.com. (funkční vzorek)
Detail