Detail projektu

Využití koncepce biorafinerie k valorizaci odpadní biomasy dřevozpracujícího průmyslu

Období řešení: 17.10.2015 — 31.12.2017

O projektu

Tento projekt se zabývá studiem možných přístupů ke zpracování odpadní biomasy dřevozpracujícího průmyslu pomocí mikrobiálních biotechnologií. V rámci projektu budou otestovány a optimalizzovány metody k hydrolýzy lignocelulózových materiálů a také detoxifikace kapalných hydrolyzátů, které budou následně využity jako kultivační média pro biotechnologickou výrobu hodnotných mikrobiálních metabolitů – karotenoidů, polyhydroxyalkanoátů, mikrobiálních lipidů a extracelulárních polymerů. Jednotlivé strategie valorizace odpadů dřevozpracujícího průmyslu budou posouzeny z perspektivy jejich zapojení do vysoce aktuální koncepce biorafinerie.

Popis anglicky
The aim of the project is to study potential strategies for valorization of solid waste materials of wood processing industry. Wood biomass will be hydrolyzed yielding liquid hydrolysates containing fermentable sugars, which will be used as substrates for further steps – biotechnological production of polyhydroxyalkanoates, carotenoids, microbial lipids and extracellular polymers all these chemical and materials are high value products of diverse microorganisms. The results of the project will significantly spread knowledge in the field of wood waste biomass valorization and provide novel strategies with respect to the concept of biorefinery.

Klíčová slova
Biorafinerie, polyhydroxyalkanoáty, karotenoidy, mikrobiální lipidy, extracelulární polymery

Klíčová slova anglicky
Biorefinery, polyhydroxyalkanoates, carotenoids, microbial lipids, extracellular polymers

Označení

LD15031

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Obruča Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - nezadáno)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (17.10.2015 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)
- plně financující (2015-10-17 - 2017-12-31)

Výsledky

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; LADICKÝ, P.; OBRUČA, S. Production polyhydroxyalkanoates using hydrolysates of spruce sawdust. 5th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016. 2017. ISBN: 978-80-86238-62-3.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK V.; MÁROVÁ, I. Integrating production of PHA into bio-refinery concept – shedding light also on specific consequences of non-optimal cultivation conditions. Biotech 2017 Book od Abstracts. 1. Praha: ICT Prague, 2017. p. 52-53. ISBN: 978-80-7080-989-0.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; MÜLLEROVÁ, L.; CHYTILOVÁ, A.; SLANINOVÁ, E. Integrating production of PHA into bio-refinery concept: considering the impact of non-optimal cultivation conditions. 9th European Symposium on Biopolymers: Book of Abstracts. 1. Toulouse, Francie: 2017. p. 28-29.
Detail

KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; KOVÁŘOVÁ, M.; OBRUČA, S. Strategies to improve the yield of PHAs produced from wood material. EUROBIOTECH - 6th Central Europien Congress Life Sciences. Krakov: 2017. p. 160-160.
Detail

OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P.; KOLLER, M.; KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I. Involvement of polyhydroxyalkanoates in stress resistance of microbial cells: Biotechnological consequences and applications. BIOTECHNOLOGY ADVANCES, 2018, vol. 36, no. 3, p. 856-870. ISSN: 0734-9750.
Detail

OBRUČA, S.; RUCKÁ, M.; MRÁZOVÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; SAMEK, O.; KROUSKÁ, J.; KRZYZANEK, V. Role of polyhydroxyalkanoates in biofilm formation of Burholderia cepacia and Burholderia sacchari. EUROBIOTECH 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech: Programme and abstract book. 1. Krakow: Targi w Krakowie, 2017. p. 163-163.
Detail

CHYTILOVÁ, A.; DRÁBKOVÁ, K.; STREČANSKÁ, P.; ENEV, V.; KUČERA, D.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S. Production and characterization of extracellular polysaccharide of extremely halophilic Archaea Haloferax mediterranei. 6th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech. Krakow: 2017. p. 156-157.
Detail

KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; KOVALČÍK, A.; KOLLER, M.; MÜLLEROVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; NEBESAROVA, J.; KALINA, M.; MÁROVÁ, I.; KRZYŽÁNEK, V.; OBRUČA, S. Characterization of the promising poly(3-hydroxybutyrate) producing halophilic bacterium Halomonas halophila. BIORESOURCE TECHNOLOGY, 2018, vol. 256, no. 1, p. 552-556. ISSN: 0960-8524.
Detail

OBRUČA, S.; KUČERA, D.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; MRAVEC, F.; SAMEK, O.; KRZYZANEK, V.; NEBESAROVA, J.; MÜLLEROVÁ, L.; CHYTILOVÁ, A.; SLANINOVÁ, E.; MÁROVÁ, I. Capability of polyhydroxyalkanoates accumulation enhances stress resistance and cell robustness of bacteria. Eurobiotech: Programme and Abstract Book. 1. Krakow: Targi w Krakowie, 2017. p. 154-154.
Detail