Detail projektu

Moderní metody restaurace digitálních audiosignálů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

V rámci projektu budou navrženy inovativní, originální interdisciplinární přístupy k restaurování zvuku, kombinující znalosti z oborů matematiky, zpracování signálů, a psychoakustiky. Základní výzkum bude zaměřen na nové metody pro rekonstrukci chybějícího segmentu ve zvukových signálech a evaluaci jednotlivých postupů, které přináší zlepšení oproti současnému stavu vědění. Projekt zahrnuje: (a) Originální algoritmy doplňování audion dat přizpůsobené charakteristikám obecných a speciálních zvukových signálů. (b) Vývoj komplexního, open-source toolboxu doprovázeného rozsáhlou reprezentativní databází testovacích signálů. (c) Rozsáhlá hodnocení kvality restaurace nahrávek za různých podmínek s ohledem na perceptuální kvalitu prostřednictvím objektivního a subjektivního testování.

Popis anglicky
The project will propose an innovative, original, interdisciplinary approach to audio restoration, combining knowledge from the disciplines of mathematics, signal processing, and psychoacoustics. Fundamental research will develop novel methods for missing segment recovery in audio signals and evaluation of inpainting procedures, improving upon the current state of the art. Therefore, the project will provide: (a) Original audio inpainting algorithms adapted to the characteristics of generic and special audio signals. (b) A comprehensive, open-source audio inpainting toolbox accompanied by a large, representative database of test signals. (c) An extensive evaluation of restoration quality under various conditions, considering perceptual quality through objective and subjective testing.

Klíčová slova
Audio inpainting, restaurace signálu, zpracování signálu, teorie informace, řídká regrese

Klíčová slova anglicky
Audio inpainting, signal restoration, signal processing, information theory, sparse regression

Označení

7AMB15AT033

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2016)
Mach Václav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2016)
Veselý Vítězslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2016)
Záviška Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko
- plně financující (01.01.2015 - 31.12.2016)