Detail projektu

Voda - základní surovina udržitelné společnosti 21. století

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2015

Označení

7AMB14SK206

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vrána Jakub, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mezinárodní spolupráce
- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

Vranayová, Z.; Káposztásová, D.; Vrána, J.; Kucharik, M.; Rysulová, M. Improving Sustainable Water Management in Czech Republic and Slovakia. In Proceedings of The 41st International Symposium of CIB WO62 Water Supply and Drainage for Buildings. Peking, Čína: International Council for Research and Innovation in Building and Construction, 2015. p. 454-465.
Detail

VRÁNA, J. Podtlak v připojovacím potrubí vnitřní kanalizace a jeho vliv na dimenzování potrubí. In Zborník prednášok z 20. vedecko-technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 91-97. ISBN: 978-80-89216-81-9.
Detail

VRÁNA, J. Zásobování vodou ze dvou zdrojů. In Zborník prednášok z 20. vedecko-technickej konferencie s medzinárodnou účasťou SANHYGA 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2015. s. 81-85. ISBN: 978-80-89216-81-9.
Detail