Detail projektu

Chaotic tangles in subsystems of radiofrequency channel

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2017

O projektu

Within this project we will focus on enhancement and deeper understanding of phenomena related with non-linear radio-frequency subsystems. One of the main assets of this project is a development of new models that will serve for accurate modeling of communication components. Thus we will obtain unique and valuable knowledge that will lead to more reliable, accurate and faster simulation methods. The participant team is composed to form forefront in exploring this topic and will focus theoretically as well as experimentally on resolving set goals. The research team believes that the proposed project is sui generis with promising outcomes.

Popis česky
Zaměření projektu spočívá v rozšíření a prohloubení vědomostí o jevech souvisejících s nelineárními radiofrekvenčními systémy. Jedním z hlavních přínosů projektu je vytvoření nových modelů, které budou aplikovány na přesné modelování komponentů komunikačního řetězce. Tímto způsobem získané znalosti povedou k vytvoření spolehlivějších, přesnějších a rychlejších simulačních metod. Řešitelský tým je složen tak, aby měl výrazný vědecký potenciál ve zkoumání uvažovaných témat a na řešení vytyčených cílů se zaměří po teoretické i praktické stránce. Vědecký tým věří, že zaměření projektu lze považovat za tematicky originální s perspektivními výsledky.

Klíčová slova
Electronic circuits, nonlinear dynamical systems, chaos theory, entropy, coexistence of solutions, state attractors

Klíčová slova česky
Elektronické obvody, nelineární dynamické systémy, teorie chaosu, entropie, koexistence řešení, stavové atraktory

Označení

GA15-22712S

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Petržela Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - 31.12.2017)
Galajda Pavol, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2017)
Götthans Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2017)
Štork Milan, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2015 - 31.12.2017)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2015-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

PETRŽELA, J. Experimental Confirmation of Chaos in Dynamical Systems with Line Equilibirum. In 25th Conference Radioelektronika 2015. Pardubice: 2015. p. 51-55. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

GALAJDA, P.; KMEC, M.; GALAJDOVÁ, A.; LIPTAJ, M. Širokopásmové obvody, technológie a systémy. Košice: Technická Univerzita v Košicích, 2016. 303 s. ISBN: 978-80-553-2614-6.
Detail

PETRŽELA, J. Utilization of DVCC element for modeling driven nonlinear dynamics. In Proceedings of 28th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP 2015. 2015. p. 325-329. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

PETRŽELA, J.; PÍTRA, K.; FRYDRYCH, J. Dual-slot superstrate terahertz antenna without Si-lens. In Proceedings of Conference on Microwave Techniques. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

HLAVAČKA, M.; GUZAN, M. Hidden attractor and regions of attraction. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika. Brno, Czech Republic: UREL FEKT VUT v Brně, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

RÁCZ, Z.; GUZAN, M. Parallelizing boundary surface computation of Chua’s circuit. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4592-1.
Detail

PETRŽELA, J.; GALAJDA, P.; GUZAN, M. Implementation of a Custom Chua's Diode for Chaos Generating Applications. In Proceedings of 26th COnference Radioelektronika. 2016. p. 66-70. ISBN: 978-1-5090-1674-7.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; GUZAN, M. Current-mode network structures dedicated for simulation of dynamical systems with plane continuum of equilibrium. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2017, vol. 27, no. 9, p. 1-39. ISSN: 0218-1266.
Detail

GUZAN, M. Variations of boundary surface in Chua’s circuit. Radioengineering, 2015, vol. 24, no. 3, p. 814-823. ISSN: 1210-2512.
Detail

PETRŽELA, J. On the existence of chaos in the electronically adjustable structures of the state variable filters. International Journal of Circuit Theory and Applications., 2016, vol. 44, no. 10, p. 1779-1797. ISSN: 0098-9886.
Detail

PETRŽELA, J. Equivalent circuit realizations of fourth-order chaotic hamiltonian system. In Proceedings on th International Conference Radioelektronika 2016. Kosice, Slovakia: 2016. p. 138-143. ISBN: 978-1-5090-1674-7.
Detail

PETRŽELA, J.; GUZAN, M. Analog implementations of dynamical systems with equilibria degenerated into plane objects. In Proceedings of 39th International Conference TSP 2016. Viden, Rakousko: UTKO FEKT VUT, 2016. p. 243-249. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

GÖTTHANS, T.; GÖTTHANS, J.; MARŠÁLEK, R. FBMC Filter Bank Optimization for Non-linear Power Amplifiers. In Proceedings of the 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. Košice: IEEE, 2016. p. 239-242. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

GÖTTHANS, T.; SPROTT, J.; PETRŽELA, J. Simple Chaotic Flow With Circle and Square Equilibrium. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2016, vol. 26, no. 08, p. 1650137-1650147. ISSN: 1793-6551.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; GUZAN, M. Implementation of constant phase elements using low-Q band-pass and band-reject filtering sections. In Proceedings of 21st International Conference on Applied Electronics. Plzen: 2016. p. 205-209. ISBN: 978-80-261-0601-2.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; GÖTTHANS, J.; BAUDOIN, G. Influence of Filter-bank RF Transceiver Chain Imperfections on Digital Predistortion Performance. In Proceedings of Thirteenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). Poznan, Poland: 2016. p. 623-627. ISBN: 978-1-4673-6540-6.
Detail

WANG, S.; ABI HUSSEIN, M.; BAUDOIN, G.; VENARD, O.; GÖTTHANS, T. Comparison of hill-climbing and genetic algorithms for digital predistortion models sizing. In 23rd Electronics, Circuits, and Systems (ICECS), 2016 IEEE International Conference on. 2016. p. 289-292. ISBN: 978-1-5090-0246-7.
Detail

VIET-THANH, P.; SAJAD, J.; VOLOS, C.; GÖTTHANS, T.; WANG, X.; VO HOANG, D. A chaotic system with rounded square equilibrium and with no-equilibrium. OPTIK, 2016, vol. 127, no. 4, p. 1-7. ISSN: 0030-4026.
Detail

PETRŽELA, J.; GUZAN, M.; OLEJÁR, M.; CVIKLOVIČ, V. Simulation of the Chua's circuit with audio output. In Proceedings of 26th International Conference Radioelektronika 2016. Košice: FEI TUKE, 2016. p. 71-74. ISBN: 978-1-5090-1674-7.
Detail

DOMANSKÝ, O.; ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; LANGHAMMER, L.; DOSTÁL, T. Higher Order Differentiator Block for Synthesis of Controllable Frequency Dependent Elements. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Czech Republic, Brno: IEEE, 2017. p. 158-162. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; DOMANSKÝ, O.; LANGHAMMER, L.; DOSTÁL, T. Special Electronically Reconfigurable Lossy/Lossless Integrator in Application of Functional Generator. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Czech Republic, Brno: IEEE, 2017. p. 196-200. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

PETRŽELA, J. Matrix pencil design approach towards fractional-order PI, PD and PID regulators. In Proceedings of 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno, Czech Republic: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOMANSKÝ, O.; TSIRIMOKOU, G.; PSYCHALINOS, C. Synthesis and design of constant phase elements based on the multiplication of electronically controllable bilinear immittances in practice. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2017, vol. 78, no. 8/2017, p. 98-113. ISSN: 1434-8411.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOMANSKÝ, O.; JAIKLA, W.; DOSTÁL, T. Exponentially Tunable Voltage Controlled Quadrature Oscillator. In Proceedings of the 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2017). Barcelona, Spain: 2017. p. 302-306. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

PETRŽELA, J. Design of complex fractional-order immittances for simple PID regulation. In Proceedings of the 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2017). Barcelona (Spain): 2017. p. 283-288. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; DOMANSKÝ, O.; LANGHAMMER, L.; DOSTÁL, T. Single Active Parameter Tunable Simple Band-Pass Filter: Methods for Tunability Range Extension. In Proceedings of the 24th International Conference “Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”. Bydgoszcz, Poland: Dept. of Microelectronics and Computer Science, Lodz University of Technology, Poland, 2017. p. 318-323. ISBN: 978-83-63578-11-4.
Detail

PETRŽELA, J. New network structures of reconfigurable fractional-order PID regulators with DVCC. In Proceedings of the 24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Bydgoszcz (Poland): 2017. p. 527-531. ISBN: 978-83-63578-11-4.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; DOMANSKÝ, O.; DOSTÁL, T. Current Feedback Operational Amplifier Based Two-Port Frequency Equalizer. In Proceedings of the 2017 23 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD 2017). Catania, Italy: IEEE, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-3974-0.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T. New chaotic dynamical system with a conic-shaped equilibrium located on the plane structure. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 10, p. 976-988. ISSN: 2076-3417.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; DOSTÁL, T. Arbitrary Generation of Phase Shift by Pseudo-Differential Bilinear Sections and Their Application. In Proceedings of 24th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS 2017). Batumi, Georgia: 2017. p. 458-461. ISBN: 978-1-5386-1910-0.
Detail

VIET-THANH, P.; VOLOS, C.; SAJAD, J.; GÖTTHANS, T. A Three-Dimensional Chaotic System with Square Equilibrium and No-Equilibrium. In Fractional Order Control and Synchronization of Chaotic Systems. illustrated. Springer, Cham, 2017. p. 613-635. ISBN: 978-3-319-50249-6.
Detail

POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; GÖTTHANS, T. Wireless device classification through transmitter imperfections — Evaluation of performance degradation due to the chip heating. In Proceedings of IEEE Radio and Wireless Symposium (RWS), 2017. 2017. p. 169-172. ISBN: 978-1-5090-3446-8.
Detail

PETRŽELA, J.: knihovna fraktálních kapacitorů; Knihovna pasivních fraktálních dvojpólů v mathcadu. UREL FEKT VUT, Technická 12, místnost SD6.77. URL: https://www.urel.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

PETRŽELA, J.; KALLER, O.; GÖTTHANS, T.: hyperbolic system; Chaotic oscillator based on new mathematical model of dynamical system with hyperbolic equilibrium. kancelář SD6.77 nebo laboratoř SC6.49. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/petrzela_oscillator_vzorek_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PETRŽELA, J.: MVSM; Analogová obvodová realizace matematického modelu více stavové statické paměti. UREL FEKT VUT, Technická 12, místnost SD6.77. URL: https://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2017/Petrzela_fractal_software_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; ZÁPLATA, F.; KALLER, O.: Labyrinth; Generátor labyrint chaosu s fraktálními integrátory. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/labyrinth_vzorek_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PETRŽELA, J.: FO-Synthesis; Software for design of passive fractal two-terminals. libovolné PC s nainstalovaným programem Matlab 2007 a vyšším. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=software&lang=. (software)
Detail

GÖTTHANS, T.: 2017 IEEE Topical Conference on RF/Microwave Power Amplifiers for Radio and Wireless Applications (PAWR). Phoenix (15.01.2017)
Detail