Detail projektu

Kontaminace produktů spalování a zplyňování biomasy a odpadů organickými polutanty

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

V projektu bude řešena aktuální problematika zplyňování biomasy a odpadů se zřetelem na posouzení nebezpečných látek obsažených v plynných produktech a dehtu. Budou sledovány prioritní organické polutanty znečišťující složky životního prostředí pomocí moderních analytických separačních postupů, které budou pro účely posouzení kontaminace optimalizovány a validovány. Získané výsledky budou interpretovány jak z hlediska optimalizace termického zpracování biomasy a odpadů, tak také z pohledu znečištění životního prostředí.

Označení

FCH/FSI-J-14-2364

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
EÚ-odbor energetického inženýrství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; ŠPILÁČEK, M.; SKÁLA, Z. TECHNICAL AND ECONOMIC OPTIMIZATION OF COGENERATION TECHNOLOGY USING COMBUSTION AND GASIFICATION. Acta Polytechnica, 2014, vol. 54, no. 1, p. 42-51. ISSN: 1210-2709.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z.; BALÁŠ, M. The Comparsion of Wood Chips and Cocoa Shells Combustion. In Advances in Enviromental Sciences, Development and Chemistry. Santorini: 2014. p. 217-220. ISBN: 978-1-61804-239-2.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; SKÁLA, Z. Numerical Calculation of Heat Transfer in Water Heater. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2015, vol. 9, no. 3, p. 351-354. ISSN: 1307-6892.
Detail

MATÚŠ, M.; KRIŽAN, P.; ŠOOŠ, Ĺ.; BENIAK, J.; LISÝ, M. THE INFLUENCE OF SIZE FRACTION AND MOISTURE CONTENT ON THE COMPRESSIBILITY OF WOOD SAWDUST IN EFFECTIVE PROCESS OF PRODUCTION A SOLID BIOFUEL. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. p. 553-560. ISSN: 1314-2704.
Detail

KRIŽAN, P.; SVÁTEK, M.; MATÚŠ, M.; BENIAK, J.; LISÝ, M. DETERMINATION OF COMPACTING PRESSURE AND PRESSING TEMPERATURE IMPACT ON BIOMASS BRIQUETTES DENSITY AND THEIR MUTUAL INTERACTIONS. In International multidisciplinary geoconference SGEM. International multidisciplinary geoconference SGEM. 4. 2014. p. 133-140. ISSN: 1314-2704.
Detail

ŠPILÁČEK, M.; LISÝ, M.; KOIŠ, J. Heat Transfer in KWH Heat Exchanger. In List of Articles. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. p. 100-106. ISBN: 978-80-01-05665-3.
Detail