Detail projektu

Sledování procesu stárnutí buněk

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Sledování procesu stárnutí kožních buněk, fibroblastů, bylo pojato jako multioborový projekt, ke kterému bude přistupováno z biologického, biochemického, fyzikálně-chemického, fyzikálního a aplikačního úhlu pohledu. Bude řešen moderními a vzájemně nezávislými buněčnými, fyzikálně chemickými a mikroskopickými metodami. Součástí je charakteristika viskoelastických vlastností modelu lidské kůže v závislosti na čase. Projekt bude řešen ve spolupráci Centra materiálového výzkumu a ÚCHPBT FCH a Laboratoře holografické mikroskopie FSI, CEITEC.

Označení

FCH/FSI-J-14-2470

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Nováková Jana, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Benešová Pavla, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Čolláková Jana, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Hnyluchová Zuzana, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; VAŠÍČEK, D.; CHMELÍK, R. Multimodální holografický mikroskop - společný projekt VUT a TESCAN. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7/2014, s. 160-162. ISSN: 0447-6441.
Detail