Detail projektu

Možné kombinace aktivací elektrárenských popílků pro jejich použití do cementových kompozitů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Postatou projektu je nalezení vhodných kombinací mechanické a chemické aktivace. Základem bude vhodné smísení tříděných popílků za účelem dosažení minimální mezerovitosti. Tato směs bude ještě dále chemicky aktivována různými sloučeninami. Výsledkem by mělo být dosažení maximálních pevnosti kompozitu s dobrou zpracovatelností. Působení aktivovaných popílků bude sledováno jak na pastách tak i na maltách.

Popis anglicky
Main aim of this project is finding right combinations of mechanical and chemical activations to achieve as good properties of cement composites as possible. This project deals with mechanical activation by mixing fractions of fly ashes to get minimal voids. And continues with chemical activation by alkali activators. We works with ceemnt composites like pastes and mortars.

Klíčová slova
elektrárenský popílek, fluidní popílek, aktivace elektrárenských popílků, chemická aktivace

Klíčová slova anglicky
fly ash, fluidized bed combustion fly ash, mechanical activation of fly ash, chemical activation of fly ash

Označení

FAST-J-14-2542

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J. MOŽNOST SPOLUPŮSOBENÍ POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO SPALOVÁNÍ A FLUIDNÍHO POPÍLKU V CEMENTOVÝCH KOMPOZITECH. Sborník konference 21. Betonářské dny. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1-6. ISBN: 9788090380677.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J. Possible Synergism of High temperature Fly Ash and Fluidized Bed Combustion Fly Ash in Cement Composites. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 2015, no. 1106, p. 29-32. ISSN: 1662-8985.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R.; NOVOSAD, P.; VÁLEK, J. Possible Synergism Of Classic Fly Ash And Fluidized Bed Combustion Fly Ash In Cement Composites. In Proceedings from 21st Czech Concrete Day 2014. Advanced Materials Research. Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2014. p. 29-33. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. HIGH VOLUME FLY ASH CONCRETE AND ITS DURABILITY IN AGGRESSIVE ENVIRONMENT. 2014.
Detail