Detail projektu

Moderní metody zaznamenávání stop na vozovce

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Stopy na vozovce jsou jedním z hlavních podkladů pro analýzu nehodového děje, na základě jejich délky lze stanovit výchozí rychlost vozidla. S narůstající technickou vybaveností vozidel, zejména se zavedením systému ABS, se však zanechané stopy pneumatik na vozovce stávají pro lidské oko téměř neviditelné. Vzhledem k tomu, že brzdné stopy jsou jedním z důležitých aspektů pro analýzu nehodového děje, je jejich snadná a přesná detekce velmi důležitá. Naším cílem je zjednodušení a zpřesnění záznamu těchto stop na vozovce.

Označení

ÚSI-J-14-2181

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bilík Martin, Ing. et Ing. Bc., Ph.D. - hlavní řešitel
Belák Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bradáč Albert, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kuře Arnošt, Ing. - spoluřešitel
Schejbal Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

BILÍK, M.; KUŘE, A. Rozbor tachografických kotoučků vozidla Volvo. In JUFOS 2014. Brno: VUT, 2014. s. 50-55. ISBN: 978-80-214-4935-0.
Detail

BILÍK, M.; BELÁK, M.; KUŘE, A. Moderní metody detekce nezřetelných stop pneumatik na vozovce. JUFOS 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 25-30. ISBN: 978-80-214-5145-2.
Detail

PROCHAZKA, D.; KAISER, J.; BILÍK, M.; PROCHAZKOVÁ, P.; KLUS, J.; POŘÍZKA, P.; NOVOTNÝ, J.; NOVOTNÝ, K.; BRADÁČ, A.; SEMELA, M. Detection of tire tread particles using laser-induced breakdown spectroscopy. Spectrochimica Acta Part B, 2015, vol. 108, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0584-8547.
Detail

BILÍK, M. Maximální dosažitelné zpomalení osobních vozidel na různých površích. In JUNIORSTAV 2015. Brno: VUT, 2015. s. 368-387. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail