Detail projektu

Smlouva o dílo - výzkumné a vývojové práce

Období řešení: 06.02.2012 —

O projektu

Smluvní technologický výzkum

Popis anglicky
Contract technology research

Klíčová slova
pájení,spolehlivost,testování,materiálová diagnostika

Klíčová slova anglicky
soldering,reliability, testing,material diagnostic

Označení

2013_HS18257009

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šandera Josef, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - nezadáno)
Adámek Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (06.02.2012 - 31.12.2014)
Nicák Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (06.02.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.01.2013 - nezadáno)
SMTplus.CZ
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2012-02-06 - 2015-12-31)

Výsledky

ŠANDERA, J.; NICÁK, M. Výsledky teplotního cyklování vzorků a diagnostika poruch I. Brno: 2013. s. 1-11.
Detail

ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M. Zkoušení pevnosti montáže součástek pro povrchovou montáž. Brno: 2013. s. 1-16.
Detail

ADÁMEK, M.; ŠANDERA, J.; NICÁK, M. Testování vlastností montáže součástek pro povrchovou montáž na desce č.v. 750555011 „Jednotka řízení snímače“, Závěrečná zpráva k úkolu řešeném v rámci smlouvy o dílo pro SMTplus.CZ s.r.o., HS 18257009, na základě objednávky č. 225/2013/UVY/570 od společnosti AŽD Praha. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ: 2014. s. 1-35.
Detail

ŠANDERA, J. Konstrukce pouzder QFN, jejich výměna a trénink pájení. DPS Elektronika od A do Z, 2019, roč. 1989, č. 2, s. 42-43. ISSN: 1805-5044.
Detail

ŠANDERA, J.; STARÝ, J.; ADÁMEK, M. Technika povrchové montáže, Medium/higher level, vydáno pro SAAB Slavkov. Brno: 2015.
Detail

ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M.; STARÝ, J. Technika povrchové montáže - medium/higher level, vydáno pro Honeywell Brno. Brno: 2015.
Detail

ŠANDERA, J. Elektronkové zesilovače, jejich vlastnosti a konstrukce. DPS Elektronika od A do Z, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 92-93. ISSN: 1805-5044.
Detail

STARÝ, J.; ŠANDERA, J.; ADÁMEK, M. TECHNIKA POVRCHOVÉ MONTÁŽE - Základy návrhu, součástky SMD, montáž BGA, antistatika, plošné spoje, aplikační technologie, chemie procesu, opravy DPS, Vydáno pro Honeywell. Brno: 2015. s. 1-45.
Detail