Detail projektu

Recyklace asfaltových koberců mastixových a vývoj speciálního celulózového vlákna do těchto typů asfaltových směsí

Období řešení: 01.07.2014 — 31.12.2017

Označení

TA04031328

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2014 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- příjemce (01.07.2014 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2014-07-01 - nezadáno)

Výsledky

KRČMOVÁ, I.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; NEKULOVÁ, P. Přidávání R-materiálu do asfaltových směsí. Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. Slovenská republiky: Etela Bačenková - Dom techniky, 2015. s. 33-38. ISBN: 9788023203288.
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; KRČMOVÁ, I.; COUFALÍK, P. Zkušební normy pro asfaltové směsi - nové metody. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015. České Budějovice: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-903925-7-1.
Detail

KRČMOVÁ, I.; KOUDELKA, T. Vliv přísad na stékavost asfaltového pojiva. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P. Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt. In Applied Mechanics and Materials (Volume 863). softcover. Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017. p. 129-134. ISBN: 978-3-03835-757-5.
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. Usage of Reclaimed Asphalt Material in Stone Mastic Asphalt. Advances in Materials Science and Engineering, 2019, vol. 2019, no. Special issue, p. 1-8. ISSN: 1687-8442.
Detail

COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Využití recyklovaného materiálu v asfaltových kobercích mastixových. In Zborník Přednášok z konferencie Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek. 1. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2017. s. 39-43. ISBN: 978-80-232-0333-2.
Detail

HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; VARAUS, M.; HRBEK, K.; PAZNA, R.; BOHUSLAV, J.; MONDSCHEIN, P.; BURÁŇ, F.; URBÁNEK, M. Využití R-materiálu v asfaltových směsích typu SMA. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-10. ISBN: 978-80-906809-0-6.
Detail

COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAP. In Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 547-553. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍKOVÁ, I.; MONDSCHEIN, P.; VALENTIN, J.; PAZYNA, R.; HRBEK, K.; BURÁŇ, F.: R-materiál v SMA; Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA (Stone mastix asphalt). Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail