Detail projektu

Modelování a simulace mem-systémů

Období řešení: 01.04.2014 — 30.11.2015

Označení

LD14103

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Biolek Dalibor, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.04.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)

- plně financující (2014-04-01 - 2015-11-30)

Výsledky

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Emulators of Two-State Memcapacitor. In Proceedings of the 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014) (CSCC 2014). Santorini, Greece: Europment, 2014. p. 65-70. ISBN: 978-1-61804-245-3.
Detail

VÁVRA, J.; BIOLEK, D. A Full-wave Rectifier Based on Memristive Systems. In Proceedings of the 2nd International Conference on Modelling, Identification and Control. Paris, France: Atlantis Press, 2015. p. 91-94. ISBN: 978-94-6252-099-8.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Pinched Hysteresis Loops: Touching Points, Part I. In 19th 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2014. p. 37-40. ISBN: 978-80-261-0276-2.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor Pinched Hysteresis Loops: Touching Points, Part II. In 19th 2014 International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2014. p. 41-44. ISBN: 978-80-261-0276-2.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Optimizing Link Layer of Terrestrial FSO Links Using Channel Reciprocity. Proceedings of The International Conference on New Trends in Signal Processing 2014. L. Mikuláš, SR: AFCEA, 2014. p. 60-65.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. On Hybrid Emulation of Mem-Systems. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 490-494. ISBN: 978-1-4799-7411-5.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; KINCL, Z.; TESKA, T. Syntéza memristivního systému s předepsaným typem hysterezní smyčky. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 3, s. 1-7. ISSN: 0037-668X.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Specification of one classical fingerprint of ideal memristor. Microelectronics Journal, 2015, vol. 46, no. 1, p. 298-300. ISSN: 0026-2692.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V. Enhanced PSpice Model of TiO2 Memristor. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS, 2015, vol. 2, no. 1, p. 25-28. ISSN: 2313-0555.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D.; VÁVRA, J. Behavioral Model for Simplified Identification of Memristor Parameters. In Proceedings of 2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2015). Killarney, Ireland: International Neural Network Society, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-1960-4.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z.; ASCOLI, A.; TETZLAFF, R. Generalized Rule of Homothety of Ideal Memristors and Their Siblings. In 2015 European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD). Trondheim, Norway: IEEE, 2015. p. 1-4. ISBN: 9781479998777.
Detail

DOAN, S.; VÁVRA, J.; KOLKA, Z.; BIOLEK, D. Threshold-Type Memristive Emulators for Analog Computations and Signal Processing. In Proceedings of Median Finale Workshop. Tallinn, Estonia: Tallinn UT, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-1-4673-9208-2.
Detail

BIOLEK, Z.; BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements. Radioengineering, 2015, vol. 2015, no. 4, p. 962-967. ISSN: 1210-2512.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Memristor model for simulating large circuits for massively-parallel analog computing. In Proceedings of the KIT 2015. L. Mikuláš, Slovensko: AOS L. Mikuláš, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-61804-245-3.
Detail

BIOLEK, D.; KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, Z.; NOSEK, J. Modelování a simulace rozsáhlých memristivních sítí. Slaboproudý obzor, 2015, roč. 71, č. 4, s. 1-6. ISSN: 0037-668X.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Analogově-číslicová emulace mem systémů. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 2, s. 1-5. ISSN: 0037-668X.
Detail