Detail projektu

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty

Období řešení: 01.06.2012 — 31.05.2014

O projektu

Cílem projektu je v letech 2012 až 2014 popularizovat vědu a výzkum na VUT v Brně a v ČR, zejména pak výstupy 7 projektů národních a regionálních center OP VaVpI. Pro popularizaci využít a rozšířit spolupráci s talentovanými studenty ZŠ, SŠ, VOŠ a studenty bakalářského studia VŠ a zapojit je do vědeckovýzkumných týmů na VUT v Brně.   Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Popis anglicky
The aim of this project is to popularise research and development at BUT and in the Czech Republic in the years 2012 - 2014, especially to popularise the outputs of 7 projects of national and regional centers of OP VaVpI. With the aim to popularise the cooperation with talented students of elementary, secondary schools, of higher specialised  schools and bachelors student at college will be used and distributed and the students will be involved into the scientific-resarch teams at BUT.     This project is co-funded under European Social  Fund and under state budget of the Czech Republic.

Klíčová slova
mladí vědci, týmy excelence, výzkum a vývoj 

Klíčová slova anglicky
young scientists, teams of excellence, research and development

Označení

CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.06.2012 - 31.05.2014)

Útvary

Ústav informačních systémů
- příjemce (09.07.2012 - 31.05.2014)

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV
- plně financující (2012-06-01 - 2014-05-31)

Výsledky

BENDA, D. Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S. In Proceedings of the 19th Conference Student EEICT 2013. 2013. s. 4-6. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail