Detail projektu

Trvanlivé akustické asfaltové vrstvy s uplatněním výkonových asfaltových pojiv modifikovaných mikrogranulátem pryže včetně inovativní technologie jejího mletí

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

Označení

TA02030639

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Valentin Jan, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- částečně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HÝZL, P.; ADAMEC, V. Snižování dopravního hluku pomocí hutněných asfaltových vrstev. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 2012, roč. 20, č. Supp 1/2012, s. 41-46. ISSN: 1335-0285.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D. The Use of Bituminous Membranes and Geosynthetics in the Pavement Construction. In 7 th RILEM International Conference on Cracking in Pavements - Mechanism, Modeling, Testing, Detection, Prevention and Case Histories. 1. London: Springer.com, 2012. s. 1181-1188. ISBN: 978-94-007-4565-0.
Detail

DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures. In Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. 1. Raleigh, USA: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2014. p. 995-1004. ISBN: 978-1-138-02693-3.
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Full – scale model of road structure. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation. 1. 2013. p. 639-640. ISBN: 978-1-138-00061-2.
Detail

HÝZL, P.; VARAUS, M.; VALENTIN, J.; SOUČEK, V. Comparison of fatigue properties using 2-point and 4-point bending tests – Czech experience. In Four - point Bending - Pais and Harvey. London: Taylor and Francis Group, London, 2012. p. 205-212. ISBN: 978-0-415-64331-3.
Detail