Detail projektu

Vývoj tahové zkoušky na Hopkinsonově zařízení (SHPB)

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Cílem projektu bude provést a ověřit tahové zkoušky na Hopkinsonově zařízení (SHPB). Experimenty budou provedeny a vyhodnoceny standartní metodikou pro SHPB. Ověření experimentálních výsledků bude prováděno formou numerické simulace. Použitý materiál pro experiment bude austenitická korozivzdorná ocel.

Označení

FSI-J-13-2041

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dohnal Ivo, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šlais Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Varjan Matúš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M.; MRŇA, L. Hopkinson Tensile Tests of Flat Specimens. Journal of Mechanics Engineering and Automation, 2013, vol. 3, no. 9, p. 560-565. ISSN: 2159-5275.
Detail

DOHNAL, I.; ŠLAIS, M.; FOREJT, M. CAPACITANCE DETECTORS USED FOR SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR TEST (SHPBT) AND THEIR COMPARISON WITH NUMERIC SIMULATION SHPBT. In METAL 2013. 2013. p. 1-6. ISBN: 978-80-87294-39-0.
Detail