Detail projektu

Studium tribologických aspektů kontaktu kola a kolejnice s ohledem na nedostatečnou distribuci maziva.

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Projekt se zabývá experimentálním studiem vlivů aspetků kontaktu kola a kolejnice za zhoršených provozních podmínek. Cílem tohoto projektu je studium a verifikace chování přídavných materiálů v kontaktu kola kolejnice, s ohledem na nedostatečné zásobování mazivem vlivem vytláčení maziva z kontaktu, který je také popisován jako hladovění. Splnění tohoto cíle zahrnuje konfrontaci získaných výsledků s dosud publikovanými teoriemi.

Označení

FSI-J-13-2096

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Košťál David, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Ali Fadi, Ph.D. - spoluřešitel
Ficza Ildikó, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nečas David, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Omasta Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Smejkal David, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav konstruování
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

OMASTA, M.; FRÝZA, J.; HARTL, M.; KŘUPKA, I. Study of Effects of Wheel Flange/Rail Gauge Contact Lubrication. In Proceedings of World Tribology Congres 2013. 4. Turín: Politecnico di Torino (DIMEAS), 2013. p. 3007-3009. ISBN: 9781634393522.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; DRUCKMÜLLER, M.;SKLÁDAL, P.; ŠTARHA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Qualitative Analysis of Film Thickness in Rolling EHD Contact by Fluorescence Technique. In Book of Proceedings of 54th International Conference of Machine Design Departments. Springer, 2013. p. 513-520. ISBN: 978-80-7372-986-8.
Detail

NEČAS, D.; VRBKA, M.; ŠPERKA, P.; DRUCKMÜLLER, M.; SKLÁDAL, P.; ŠTARHA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M. Qualitative Analysis of Film Thickness in Rolling EHD Contact by Fluorescence Technique. In Modern Methods of Construction Design. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, 2014. p. 615-622. ISBN: 978-3-319-05202-1. ISSN: 2195-4356.
Detail

KOŠŤÁL, D.: Viskozimetr roto2; Rotační viskozimetr. Laboratoř tribologie A2/422 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://dl.uk.fme.vutbr.cz/zobraz_soubor.php?id=1839. (funkční vzorek)
Detail

SMEJKAL, D.; KOŠŤÁL, D.: Zatěžovací mechanismus; Zaťežovací mechanismus. Laboratoř dynamiky ÚMTMB B1/105 Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=287. (funkční vzorek)
Detail