Detail projektu

Kvantitativní fraktografie smykových únavových trhlin v ARMCO železe a titanu

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

V rámci projektu budou prováděny a vyhodnocovány experimenty pro šíření únavových v zátěžných módech II, III a II+III na vzorcích z ARMCO železa a komerčně čistého titanu. Bude použita speciální technologií přípravy iniciační trhliny, která snižuje třecí efekty v počátečních stádiích šíření smykové trhliny. Pomocí stereofotogrammetrie lomových ploch v řádkovacím elektronovém mikroskopu bude získána rozsáhlá databáze hodnot popisujících topografii smykových trhlin a analyzována jejich tendence k odklánění do lokálního módu I.

Označení

FSI-J-13-2121

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav fyzikálního inženýrství
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R. Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2015, vol. 76, no. 1, p. 47-52. ISSN: 0142-1123.
Detail

VOJTEK, T.; POKLUDA, J. Experimental Investigation of Modes II and III Fatigue Crack Growth in Unalloyed Titanium. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 797-800, p. 797-800. ISSN: 1013-9826.
Detail