Detail projektu

Modelování přetváření nehomogenních materiálů během procesu vyprazdňování korečků

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na modelování toků a přetváření nehomogenních materiálů s následnou aplikací na optimalizaci konstrukce korečkových dopravníků za účelem snížení jejich provozních nákladů a zlepšení užitných vlastností. Řešení spočívá v modelování přetváření partikulárních materiálů při různých režimech vyprazdňování korečků a v jeho verifikaci. Tento výzkum bude podložen výsledky experimentů prováděných v Laboratoři partikulárních látek.

Označení

FSI-J-13-2091

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

ÚADI-odbor transportních a stavebních strojů
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HLOSKA, J.; ŠTOCEK, J. Simulace zřetězení linky pro obrábění hřídelí. Automa, 2013, roč. 19, č. 8-9/2013, s. 16-19. ISSN: 1210-9592.
Detail

JONÁK, M. POUŽITÍ METAHEURISTICKÉ OPTIMALIZAČNÍ METODY PRO ZÍSKÁNÍ VYBRANÝCH VSTUPNÍCH PARAMETRŮ PRO DEM SIMULACI KOREČKOVÉHO DOPRAVNÍKU V APLIKACI NA OPTIMALIZACI GEOMETRIE KOREČKU. In Sborník XXXIX. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Horní Bečva: Institut Dopravy, VŠB-TU Ostrava, 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3124-4.
Detail

JONÁK, M. Možnosti modelování toků partikulárních materiálů během vyprazdňování korečků korečkového dopravníku. Strojírenská technologie, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 63-67. ISSN: 1211-4162.
Detail

JONÁK, M. VÝPOČETNÍ NÁSTROJ PRO POPIS TOKŮ A DEFORMACÍ PARTIKULÁRNÍCH MATERIÁLŮ BĚHEM PROCESU VYPRAZDŇOVÁNÍ KOREČKU. In XI. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-7414-607-7.
Detail

ŘEZNÍČEK, M. Výukové pracoviště měření vibrací. In XI. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-607-7.
Detail

HLOSKA, J.; KUBÍN, M. Virtual Commissioning of Mechatronics Systems with the Use of Simulation. In Mechatronics 2013: Recent Technological and Scientific Advances. Mechatronics. Cham, Heidelberg: Springer, 2013. p. 33-40. ISBN: 978-3-319-02294-9.
Detail