Detail projektu

Výzkum konstrukčních parametrů ovlivňujících proudění z automobilových vyústek

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Hlavním cílem projektu je přispět k hlubšímu porozumění vlivu změny přívodního potrubí na proudění z automobilové vyústky. Budou porovnány dvě varianty přívodního potrubí k automobilové vyústce. V obou případech budou určeny hranice proudu pomocí kouřové metody. Tyto hranice proudu se poté použijí pro nastavení měření rychlostního pole před vyústkou pomocí metody CTA. S využitím numerické simulace bude dále proveden výpočet rychlostních polí v prostoru před vyústkou pro obě varianty a budou lokalizovány zdroje hluku.

Označení

FSI-J-13-2042

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pech Ondřej, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Jícha Miroslav, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Niedoba Pavel, Ing. - spoluřešitel
Pavelek Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

PECH, O.; PAVELEK, M. Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood. Proceedings of abstracts - 7th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Erin 2013. Bratislava: Nakladatel'stvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. p. 103-103. ISBN: 978-80-227-3934-4.
Detail

PECH, O.; PAVELEK, M. Investigation of the air flow field in front of the reinforced slot exhaust hood. In Energy conservation technologies for mitigation and adaptation in the built environment: the role of ventilation strategies and smart materials. Atény, Řecko: 2013. p. 102-104. ISBN: 2-930471-41-7.
Detail

PECH, O.; PAVELEK, M. Influence of the workbench on the capture efficiency of pollutants of the Aaberg exhaust hood. Scientific supplement of ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, 2014, vol. 12, no. 2, p. 189-192. ISSN: 1584-2665.
Detail

PEŠEK, M.; PECH, O. The determination of field usability of method measuring temperature fields in the air using an infrared camera. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-80-260-5375-0. ISSN: 2100-014X.
Detail

NIEDOBA, P.; JÍCHA, M.; ČERMÁK, L.: SNGR; Stochastic Noise Generation and Radiation. http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu. URL: http://www.energetickeforum.cz/fsi-vut-v-brne/vysledky-vyzkumu/. (software)
Detail