Detail projektu

Syntéza a konsolidace objemové keramiky na bázi (Eu,Ba,Sr)TiO3

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Příprava objemových feroických a multiferoických materiálů je důležitá jak z hlediska základního výzkumu, tak díky perspektivním aplikacím v elektroprůmyslu. Cílem předloženého projektu je optimalizovat celý proces přípravy (syntéza, tvarování, slinování) těchto keramických materiálů tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší relativní hustoty při zachování fázové čistoty. Takové vzorky jsou vhodné pro měření jejich elektrických a magnetických vlastností, které budou realizovány ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Označení

FSI-J-13-1967

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kachlík Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Kaštyl Jaroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Maca Karel, prof. RNDr., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)