Detail projektu

Výzkum elektronicky nastavitelných pokročilých aktivních prvků pro obvodovou syntézu

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Úkolem projektu je teoretický výzkum v oblasti základních koncepcí pokročilých aktivních prvků, studium možností řízení jejich parametrů a jejich využití v syntéze a návrhu obvodů. Cílem projektu je studium možností uplatnění proměnného napěťového a proudového zesílení za účelem získání nových koncepcí pokročilých aktivních prvků. Především se předpokládá využití vlastností analogových napěťových a proudových násobiček, což dosud nebylo podrobně ji zkoumáno. Teoretické předpoklady budou ověřovány počítačovými simulacemi i experimentálně. Důraz je kladen na studium reálného chování a objasnění příčin možných problémů. Na základě poznatků získaných studiem chování nových aktivních prvků budou navržena pokročilá zapojení aktivních filtrů, oscilátorů, impedančních konvertorů a dalších lineárních a nelineárních obvodů, kde uváděné možnosti navržených aktivních prvků přinesou zajímavé výsledky s ohledem na variabilitu, univerzalitu, elektronické řízení č i složitost.

Popis anglicky
This project focuses on theoretical research of the fundamental conceptions of the advanced active elements, their electronic control and utilization in circuit synthesis and design. The main aim of this project is to study the usage and possibilities of controllable voltage and current gain in new conceptions of advanced active elements. Employing of voltage and current analog multipliers is expected to be researched because detailed exploration has not been provided yet. Computer simulations and experiments will confirm theoretical presumptions. Real behavior and also reasons of influences will be evaluated. Gained knowledge and studies of novel active elements will serve for design of advanced structures (active filters, oscillators, impedance converters and other linear or nonlinear circuits) where expected features of proposed active elements bring interesting results (in case of variability, universality, electronic adjustability or complexity).

Klíčová slova
aktivní prvky ve smíšeném módu, elektronické řízení, obvodová syntéza, obvodový návrh, variabilní nastavení

Klíčová slova anglicky
active elements in a mixed mode, electronic control, circuit synthesis, circuit design, variable setting

Označení

GP14-24186P

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Jeřábek Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2014 - nezadáno)
Ústav telekomunikací
- spolupříjemce (01.01.2014 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Postdoktorandské granty
- plně financující (2014-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R. Systematic design procedure towards reconfigurable first-order filters. In 24th International Conference radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J. Závěrečná zpráva projektu GAČR za rok 2016: Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis. 2017. s. 1-37.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Design of Fully Adjustable Solution of Band-Reject/All-Pass Filter Transfer Function Using Signal Flow Graph Approach. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 67-70. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; VRBA, K. TISO Adjustable Filter with Controllable Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Journal of Electrical Engineering, 2014, vol. 65, no. 3, p. 137-143. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 6, p. 77-83. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J.; VRBA, K. Electronically Linearly Voltage Controlled Second-Order Harmonic Oscillator With Multiples of pi/4 Phase Shifts. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2014. p. 708-712. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JAIKLA, W.; VRBA, K. Behavioral Model for Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier and Its Features. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing (TSP). 2014. p. 703-707. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; KINCL, Z. Linearly Tunable Quadrature Oscillator Derived from LC Colpitts Structure Using Voltage Differencing Transconductance Amplifier and Adjustable Current Amplifier. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 81, no. 1, p. 121-136. ISSN: 0925-1030.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K. Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 9, p. 13-18. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Design of Z-copy controlled-gain voltage differencing current conveyor based adjustable functional generator. Microelectronics Journal, 2015, vol. 46, no. 2, p. 143-152. ISSN: 0026-2692.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Features of multi-loop structures with OTAs and adjustable current amplifier for second-order multiphase/quadrature oscillators. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2015, vol. 69, no. 5, p. 814-822. ISSN: 1434-8411.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; ŽÁK, T.; JAIKLA, W.; VRBA, K. Modified Current Differencing Unit and its Application for Electronically Reconfigurable Simple First-order Transfer Function. ADV ELECTR COMPUT EN, 2015, vol. 15, no. 1, p. 3-10. ISSN: 1582-7445.
Detail

POLÁK, J.; LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J. Behavioral modeling of Digitally Adjustable Current Amplifier. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, vol. 4, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1805-5443.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; POLÁK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; PETRŽELA, J.; JAIKLA, W. Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2015, vol. 34, no. 11, p. 3449-3469. ISSN: 0278-081X.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J.; ČÍKA, P. A Current-Mode Universal Frequency Filter Using Transconductance Amplifiers and Transimpedance Amplifier. In Proceedings of the 6th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS 15) - Advances in Electrical and Computer Engineering. 2015. p. 81-87. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J.; POLÁK, J.; ČÍKA, P. Single-Ended and Fully-Differential Current-Input Current-Output Universal Frequency Filter with Transconductace and Transresistance Amplifiers. WSEAS Transactions on Circuits, 2015, vol. 14, no. 2015, p. 56-67. ISSN: 1109-2734.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Solutions of Reconnection-less OTA-based Biquads with Electronical Transfer Response Reconfiguration. In Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2015. p. 40-45. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. First-order Reconfigurable Reconnection-less Filters Using Modified Current Differencing Unit. In Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2015. p. 46-50. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

POLÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; ŠOTNER, R. Practical AC & DC measurements of new MCDU active element. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, vol. 6, no. 1, p. 25-29. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; PROKOP, R.; VRBA, K.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T. Quadrature Oscillator Solution Suitable with Arbitrary and Electronically Adjustable Phase Shift. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Lisbon, Portugal: 2015. p. 3056-3059. ISBN: 978-1-4799-8391-9. ISSN: 0271-4310.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T. Reconnection-less OTA-based Biquad Filter with Electronically Reconfigurable Transfers. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 3, p. 33-37. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. First-order adjustable transfer sections for synthesis suitable for special purposes in constant phase block approximation. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2015, vol. 69, no. 9, p. 1334-1345. ISSN: 1434-8411.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; PETRŽELA, J.; VRBA, K. Behavioral Models of Current Conveyor of Second Generation with Advanced Controllable Inter-Terminal Relations. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015). Prague, Czech Republic: 2015. p. 360-365. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Two Behavioral Models of the Electronically Controlled Generalized Current Conveyor of the Second Generation. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015). Prague, Czech Republic: 2015. p. 349-353. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

KARTCI, A.; AYTEN, U. E.; HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Application Possibilities of VDCC In General Floating Element Simulator Circuit. In Proceedings of the 2015 22nd European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD2015). 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-9876-0.
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; JEŘÁBEK, J.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Design of Current-Controlled Current Conveyor Stage With Systematic Current Offset Reduction. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 225-228. ISBN: 978-80-261-0385-1.
Detail

ŽÁK, T.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Reconfigurable First-Order Filter Operating with Non-Ideal Parameters of Active Elements. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 293-296. ISBN: 978-80-261-0385-1.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Reconfigurable 1st Order Filters Based on Differential Voltage Input and a Single Current Output Transconductance Multiplier. In PROCEEDINGS EUROCON 2015 (IEEE Region 8, 16th International Conference on Computer as a Tool). Salamanka, Španělsko: IEEE, 2015. p. 324-327. ISBN: 978-1-4799-8569-2.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; KARTCI, A. Importance of Amplitude Stability and Spectral Purity of Produced Signals in a Quadrature Oscillator. In PROCEEDINGS EUROCON 2015 (IEEE Region 8, 16th International Conference on Computer as a Tool). Salamanka, Španělsko: IEEE, 2015. p. 351-355. ISBN: 978-1-4799-8569-2.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Simple Resistor-less Generator Utilizing Z-copy Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor for PWM Generation. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 5, p. 28-34. ISSN: 1392-1215.
Detail

KARTCI, A.; AYTEN, U.; HERENCSÁR, N.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Floating Capacitance Multiplier Simulator For Grounded RC Colpitts Oscillator Design. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 93-96. ISBN: 978-80-261-0385-1.
Detail

HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; KOTON, J.; VRBA, K.; MINAEI, S.; GÖKNAR, I. C. Pole Frequency and Pass-Band Gain Tunable Novel Fully-Differential Current-Mode All-Pass Filter. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Lisbon, Portugal: 2015. p. 2668-2671. ISBN: 978-1-4799-8391-9.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 63-66. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; POLÁK, J. A CMOS Multiplied Input Differential Difference Amplifier: A New Active Device and Its Applications. Applied Sciences - Basel, 2017, vol. 7, no. 1, p. 1-13. ISSN: 2076-3417.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; POLÁK, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Reconnection-Less Electronically Reconfigurable Filter with Adjustable Gain Using Voltage Differencing Current Conveyor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 6, p. 39-45. ISSN: 1392-1215.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; KARTCI, A.; AYTEN, U. Inductance Simulator Based on Dual Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor. In Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). UAE, Abu Dhabi: Khalifa University, UAE, 2016. p. 589-592. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; POLÁK, J.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Practically Implemented Electronically Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor. In Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). UAE, Abu Dhabi: Khalifa University, UAE, 2016. p. 659-665. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; KOTON, J. Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters. In 21st 2016 International Conference on Applied Electronics. International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. p. 111-116. ISBN: 978-80-261-0601-2. ISSN: 1803-7232.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. Voltage Differencing Current Conveyor Based Linearly Controllable Quadrature Oscillators. In 21st 2016 International Conference on Applied Electronics. International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, FEL-KAE, 2016. p. 237-240. ISBN: 978-80-261-0601-2. ISSN: 1803-7232.
Detail

ŠOTNER, R.; KARTCI, A.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J. Modulator Based on Electronic Change of Phase Shift in Simple Oscillator. In ELECO 2015 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turecko: The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch, 2015. p. 101-105. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; POLÁK, J.; DVOŘÁK, J.; KOTON, J. MISO Universal Frequency Filter with Dual-Parameter Control of the Pole Frequency. In ELECO 2015 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turecko: The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch, 2015. p. 24-28. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

KARTCI, A.; AYTEN, U. E.; ŠOTNER, R.; ARSLANALP, R. Elektronik Olarak Ayarlanabilen VDCC Tabanli Yüzen Kapasite Çarpma Devresi. Proceedings of the 2015 23th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU). Malatya, Turkey: Inonu University, 2015. s. 2474-2477. ISBN: 978-1-4673-7386-9.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; LAHIRI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. First-order transfer sections with reconnection-less electronically reconfigurable high-pass, all-pass and direct transfer character. Journal of Electrical Engineering, 2016, vol. 67, no. 1, p. 12-20. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J. Dílčí zpráva projektu GAČR za rok 2014: Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis. 2015. s. 1-24.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J. Dílčí zpráva projektu GAČR za rok 2015: Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis. 2016. s. 1-29.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Simple Oscillator with Enlarged Tunability Range Based on ECCII and VGA Utilizing Commercially Available Analog Multiplier. Measurement Science Review, 2016, vol. 16, no. 2, p. 35-41. ISSN: 1335-8871.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T. Discussion on Two Solutions of Inductance Simulators Using Single Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor and the most Important Parasitic Effects. In Proceedings of the 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. Košice: IEEE, 2016. p. 162-167. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V. Simple CMOS voltage differencing current conveyor-based electronically tuneable quadrature oscillator. Electronics Letters, 2016, vol. 52, no. 12, p. 1016-1018. ISSN: 0013-5194.
Detail

KARTCI, A.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J. Phase shift keying modulator design employing electronically controllable all-pass sections. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2016, vol. 89, no. 3, p. 781-800. ISSN: 0925-1030.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; KUBÁNEK, D.; DVOŘÁK, J.; LANGHAMMER, L.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Fractional-Order Low-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 569-574. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. Simple Approach for Synthesis of Fractional-Order Grounded Immittances Based on OTAs. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 563-568. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

POLÁK, J.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; DVOŘÁK, J. Tunable frequency filter with transconductance amplifiers and adjustable current amplifiers. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, vol. 18, no. 03, p. 68-75. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier in Controllable Biquadratic Band-Pass Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 4, p. 32-36. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťové násobičky s proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_BJT_I3T25; Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_bjt_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: CCCII_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_cccii_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.: CA_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp proudem řízeného proudového zesilovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86 Ústav Mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, N6.27. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_ca_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: VDDB_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_vddb_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: MLT_I2T100; Experimentální prototyp modifikace CMOS Gilbertovy násobičky s proudovým výstupem. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: CCCII_I2T100; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru (CCCII) s proudovým řízením odporu proudové vstupní svorky. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail