Detail projektu

Vliv nanotechnologií na vlastnosti betonu

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Nanotechnologie jsou v posledních letech téměř ve všech vědních oborech intenzivně zkoumány a využívány. V technologii betonu jsou nejvíce využívány CNTs - uhlíkové nanotrubice (carbon nano tubes). CNTs zlepšují u betonů fyzikálně-mechanické vlastnosti a pomáhají zamezit vzniku trhlin už v jejich prvopočátku zejména v oblasti tranzitní zóny mezi malými zrny.

Popis anglicky
The research in technology of cocncerete is focused on nanotechnology in last decades. The most common nanotechnology products used to concrete are carbon nanotubes - CNTs. CNTs increas physical-mechanical properties of concrete and helped to stop developing of cracks in cement matrix.

Klíčová slova
uhlíkové nanotrubičky, fyzikálně mechanické vlastnosti

Klíčová slova anglicky
carbon nanotubes, physical-mechanical properties

Označení

FAST-J-13-2028

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jarolím Tomáš, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

JAROLÍM, T. SHRNUTÍ VLIVU CNT NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI BETONŮ. Sborník anotací konference Juniorstav 2014. první. Brno: 2014. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T.; HELA, R. Study of Effect of Various Types of Cement on Properties of Cement Pastes. In Book series. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 224-229. ISBN: 9783038350262. ISSN: 1022-6680.
Detail