Detail projektu

Aplikace řídkých řešení systému lineárních rovnic ve zpracování vícerozměrných dat

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Moderní reprezentace dat využívající tzv. řídkých řešení systémů lineárních rovnic jsou poměrně mladou disciplínou matematiky s využitím ve zpracování signálů. "Řídké" řešení obsahuje relativně málo nenulových prvků a je výhodné z pohledu komprimace informace, analýzy, intepretace ale i numerické stability systému. Cílem projektu je rozšíření aplikací v oblasti zpracování zvukových a obrazových signálů, zpracování videa, predikce a identifikace znečištění životního prostředí a optimalizace těchto výpočetně náročných úloh.

Označení

FEKT/-J-13-1903

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mach Václav, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Holešovský Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Mangová Marie, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Michálek Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Mikušková Martina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Špiřík Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Veselý Vítězslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Votavová Helena, Ing., Ing. Paed. IGIP, Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Zátyik Ján, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav matematiky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2013 - 31.12.2014)

Výsledky

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J. Image Extrapolation using sparse methods. Communications, 2013, vol. 2013, no. 2a, p. 174-179. ISSN: 1335-4205.
Detail

ŠPIŘÍK, J.; ZÁTYIK, J.; LÓCSI, L. Image Extrapolation Using K-SVD Algorithm. In Proceedings of the 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2013. p. 877-880. ISBN: 978-1-4799-0402-0.
Detail

ONCHIS, D.; RAJMIC, P. Generalized Goertzel algorithm for computing the natural frequencies of cantilever beams. SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 2014, no. 96, p. 45-50. ISSN: 0165-1684.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P.; JIŘÍK, R. Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI. In Nové směry v biomedicínském inženýrství. Brno: Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013. s. 63-70. ISBN: 978-80-214-4814-8.
Detail

RAJMIC, P.; PRŮŠA, Z. Discrete Wavelet Transform of Finite Signals: Detailed Study of the Algorithm. International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing, 2014, vol. 12, no. 1, p. 1450001-1 (1450001-38 p.)ISSN: 0219-6913.
Detail

HÜBNEROVÁ, Z.; MICHÁLEK, J. Analysis of daily average PM10 predictions by generalized linear models in Brno, Czech Republic. Atmospheric Pollution Research, 2014, vol. 5, no. 3, p. 471-476. ISSN: 1309-1042.
Detail

MACH, V.; WIESMEYR, C. Methods of Completing Missing Samples in Audio Signal. Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3812-3820. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

FUSEK, M.; MICHÁLEK, J. Statistical analysis of type I multiply left-censored samples from exponential distribution. JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, 2015, vol. 85, no. 11, p. 2148-2163. ISSN: 0094-9655.
Detail

MIKUŠKOVÁ, M.; MICHÁLEK, J.; MIKUŠKA, P.; IVANOV, T. Statistical Analysis of Chemical Composition of PM1Aerosols Aerosols Analysis of Chemical Composition of PM1 Aerosols. In Conference collection 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013 ICNAAM 2013. Melville, New York: 2013 AIP Publishing LLC 978-0-7354-1184-5/$30.00, 2014. p. 1897-1900. ISBN: 978-0-7354-1184-5.
Detail

MACH, V. Structured Sparsity for Audio Inpainting. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: 2014. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

DAŇKOVÁ, M.; RAJMIC, P.: MRI CS toolbox; Toolbox pro kompresní snímání v MRI perfuzi. http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/software/MRI_CS_toolbox.zip. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz/~rajmic/software/MRI_CS_toolbox.zip. (software)
Detail

MACH, V.; RAJMIC, P.; WIESMEYR, C.: Brno-Wien Inpainting Toolbox; Toolbox pro doplňování chybějících vzorků v audio signálu. http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip. (software)
Detail