Detail projektu

Nové zkušební metody asfaltových pojiv a směsí umožňující prodloužení životnosti asfaltových vozovek

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2016

O projektu

Výzkum funkčních a reologických vlastností asfaltových pojiv. Výzkum termické degradace a oxidativního stárnutí různých asfaltových pojiv a asfaltových směsí. Vliv reologických vlastností asfaltových pojiv na funkční vlastnosti asfaltových směsí. Navázání výsledků laboratorních zkoušek asfaltových pojiv a asfaltových směsí na životnost obrusných vrstev. Stanovení kritérií pro vyloučení použití nevhodných asfaltových pojiv a směsí k prodloužení životnosti asfaltových vrstev.

Popis anglicky
The research of functional and rheological properties of bitumens. Research of thermal and oxidative aging of various bituminous binders and asphalt mixtures. The influence of rheological properties of asphalt binders on the functional properties of asphalt mixtures. Influence of laboratory test results of of bitumens and asphalt mixtures on performance of pavement wearing courses. Determination of criteria for the elimination of use of unsuitable bituminous binders and mixtures to extend of the asphalt layers performance.

Klíčová slova
Asfalt; asfaltová směs; reologie; funkční zkoušky; extrakce pojiva; termická degradace; oxidativní stárnutí; konstrukce vozovky; zkoušení vozovek; životnost; trvanlivost; technické předpisy

Klíčová slova anglicky
Bitumen; asphalt mixture; rheology; performance tests; bitumen extraction; thermal degradation; oxidative aging; road construction; road testing; perofrmance; durability; technical regulations

Označení

TA03030381

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dašek Ondřej, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2016)
Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2016)
Varaus Michal, doc. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2016)

Útvary

Centrum AdMaS
- příjemce (01.01.2013 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- částečně financující (2013-01-01 - 2016-12-26)

Výsledky

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2013. 1. České Budějovice: 2013. s. 1-18. ISBN: 978-80-903925-3-3.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Stárnutí a disperzní stabilita silničních asfaltů. Silnice a železnice, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 123-127. ISSN: 1801-822X.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S. The Stress Relaxation of Modified Bitumens. In Proceeding of The 13th Annual International Conference on ASPHALT, PAVEMENT ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE. 1. Liverpool: Liverpool Centre for Materials Technology, 2014. p. 1-14. ISBN: 978-0-9571804-4-4.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S. Nové zkušební metody umožňující predikovat prodloužení životnosti asfaltových vozovek. Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 2, s. 36-42. ISSN: 0322-7154.
Detail

DAŠEK, O.; HÝZL, P.; VARAUS, M.; COUFALÍK, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Usage of advanced functions of Dynamic Shear Rheometer for the selection of a suitable binder for asphalt mixtures. In Asphalt Pavements - Proceedings of the International Conference on Asphalt Pavements, ISAP 2014. 1. Raleigh, USA: CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2014. p. 995-1004. ISBN: 978-1-138-02693-3.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Zjišťování náchylnosti asfaltových pojiv k deformaci pomocí MSCR testu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2014. Brno: 2014. s. 37-49. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

COUFALÍK, P. Srovnání simulace laboratorního stárnutí asfaltových pojiv s reálnou situací. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P. Srovnání stárnutí asfaltových pojiv v laboratorních podmínkách a v reálné situaci. In Výstavba a rehabilitácia asfaltových vozoviek - Asfaltové vozovky v kontexte tvorby a ochrany životného prostredia. 1. Košice: Etela Bačenková - Dom techniky, 2015. s. 22-28. ISBN: 978-80-232-0328-8.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; KACHTÍK, J.; KUDRNA, J.; STOKLÁSEK, S. The Stress Relaxation of Modified Bitumens. The International Journal of Pavement Engineering and Asphalt Technology (PEAT), 2015, vol. 16, no. 1, p. 66-81. ISSN: 1464-8164.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; KUDRNA, J.; KRČMOVÁ, I.; ŠPERKA, P. Resistance of asphalt binders to formation of frost cracks. In Resources, Environment and Engineering II. The Netherlands: CRC Press/Balkema, 2016. p. 83-90. ISBN: 978-1-138-02894-4.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; MATOUŠEK, D. Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím. In Sborník příspěvků konference Asfaltové vozovky 2015. 1. České Budějovice: 2015. s. 1-14. ISBN: 978-80-903925-7-1.
Detail

COUFALÍK, P. Vlastnosti silničních asfaltů s určením vlivu stárnutí metodou RTFOT. In 16. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2014. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; STOKLÁSEK, S.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z. Doplňující kritéria pro hodnocení vlastností silnišních asfaltů a jejich vztah k trvanlivosti vozovky. In Asfaltové vozovky 2017. 1. České Budějovice: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, 2017. s. 1-11. ISBN: 978-80-906809-0-6.
Detail

DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P. Properties and Ageing of Crumb Rubber Modified Bitumens. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 535-541. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail

COUFALÍK, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P. The Effects of Aging on Asphalt Binders Containing Visbreaking Residues. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 541-546. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail

DAŠEK, O.; ŠPAČEK, P.; COUFALÍK, P.; HEGR, Z.; HÝZL, P.; MATOUŠEK, D. Změny vlastností silničních asfaltů způsobené stárnutím. Silniční obzor, 2016, roč. 77, č. 2, s. 31-35. ISSN: 0322-7154.
Detail

HÝZL, P.; COUFALÍKOVÁ, I.; NEKULOVÁ, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P. Properties of rejuvenated RAPs from Stone Mastic Asphalt. In Applied Mechanics and Materials (Volume 863). softcover. Trans Tech Publications INC. Materials Science & Engineering, 2017. p. 129-134. ISBN: 978-3-03835-757-5.
Detail

COUFALÍKOVÁ, I.; HÝZL, P.; NEKULOVÁ, P.; COUFALÍK, P.; DAŠEK, O. Use of Rejuvenators to Rejuvenate Asphalt Binders in RAP. In Engineering Materials and Technology, ICMSET 2016. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 547-553. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail

COUFALÍK, P.; HÝZL, P.; DAŠEK, O. Properties of Pavement Bitumens Assessed Using European and American Approach. In Engineering Materials and Technology. Key Engineering Materials (print). 737. Trans Tech Publications Ltd, 2017. p. 554-559. ISBN: 978-3-0357-1033-5. ISSN: 1013-9826.
Detail

STOKLÁSEK, S.; DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: Disperzní stabilita; Metodika pro hodnocení disperzní stability silničních asfaltů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: BSA; Metodika popisující laboratorní stárnutí asfaltových směsí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

DAŠEK, O.; HÝZL, P.; COUFALÍK, P.; VARAUS, M.; STEHLÍK, D.; ŠPAČEK, P.; HEGR, Z.; STOKLÁSEK, S.; MATOUŠEK, D.; SVOBODA, P.: 3xRTFOT; Metodika pro hodnocení silničních asfaltů z hlediska náchylnosti k termooxidačnímu stárnutí. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HÝZL, P.; DAŠEK, O.; COUFALÍK, P.; ŠPERKA, P.: ICMSET 2016. Phuket (14.11.2016)
Detail