Detail projektu

Vývoj koncepce energeticky efektivního a trvale udržitelného typu montovaných domů z lehkého betonu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Výstupem řešení projektu bude koncepce nových typů rychle montovatelných rodinných domů unifikovaných či typizovaných prefabrikátů v různém dispozičním a architektonickém provedení.

Popis anglicky
The output solution will be design of new types of houses quickly assembled from unified or standardized precast elements in a different layout and architectural design.

Klíčová slova
montované domy; energeticky efektivní budovy; lehký beton; vláknobeton; udržitelná výstavba

Klíčová slova anglicky
prefabricated houses; energy efficient buildings; lightweight concrete; fibre concrete; sustainable construction

Označení

FR-TI4/412

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- částečně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HUBERTOVÁ, M.; SEDLMAJER, M.; ZACH, J. Možnosti stanovení tepelných vlastností lehkého betonu pomocí metody horkého drátu. In Sborník příspěvků konference 19. Betonářské dny 2012. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 617-624. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight fibre reinforced concrete. In Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 28-32. ISBN: 9783038356752.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. CELOSVĚTOVÉ TRENDY VÝZKUMU A APLIKACÍ LEHKÉHO BETONU S PÓROVITÝM KAMENIVEM. In Konference Technologie betonu 2012. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2012. s. 25-31. ISBN: 978-80-87158-31-9.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Lehký beton. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. SP, s. 106-119. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Protihlukový systém pro železniční vysokorychlostní tratě. Stavebnictví, 2012, roč. 12, č. 10, s. 38-41. ISSN: 1802-2030.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Lightweight fibre reinforced concrete. In International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2016. p. 28-32. ISBN: 9783038356752.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. Pohľadový Betón. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o., 2015. s. 1-92.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. SLOVENSKÁ SMĚRNICE PRO POHLEDOVÝ BETON. Štrbské Pleso: Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu Bratislava, 2015. s. 32-41.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, I.; STAVAŘ, T.; HELA, R. Evaluation of Disruption of Concrete Caused by Exposure to High Temperatures by Initial Surface Absorption Test. Malaysia: Malaysia Technical Scientist Association, 2015. p. 2-2.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HLADÍK, P. Prefabricated floor slabs from lightweight concrete. Advanced Materials Research, 2015, vol. 11, no. 06, p. 152-156. ISSN: 1022-6680.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Vliv absorbčních charakteristik lehkého kameniva na návrh a technologii lehkého betonu. In 13.konference Technologie betonu 2015 - Sborník přednášek. 13. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2015. s. 10-17. ISBN: 978-80-903806-8-4.
Detail

ZACH, J.; HUBERTOVÁ, M.; HROUDOVÁ, J. Study of Thermal Technical Properties of Lightweight Concrete with Utilization of Non Stationary Hot-Wire Method. Advanced Materials Research, 2013, vol. 650, no. 1, p. 333-339. ISSN: 1022-6680.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of Lightweight Concrete. In fib Symposium STOCKHOLM 2012, CONCRETE STRUCTURES FOR SUSTAINABLE COMMUNITY. 1. Stockholm: Swedish Concrete Association, 2012. p. 301-304. ISBN: 978-91-980098-1-1.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Durability of Lightweight Concrete in Chemically Aggressive Environments. In Recent Advances in Engineering. 1. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 174-178. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Durability of Lightweight Concrete in Chemically Aggressive Environments. Advances in Mathematical and Computational Methods, 2012, vol. 2013, no. 5, p. 174-178. ISSN: 2227-4588.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; KUČERA, P. Založení rodinných domů na tepelně izolačním násypu. Stavebnictví, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 26-30. ISSN: 1802-2030.
Detail

RÝZNER, L.; VINCENC, J.; HLADÍK, P.; HUBERTOVÁ, M. Rodinný dům postavený z lehkého monolitického tepelně-izolačního betonu. Beton TKS, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 50-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HLADÍK, P. Prefabrikované stropní dílce z lehkého betonu. Beton TKS, 2013, roč. 2013, č. 5, s. 74-77. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Trvanlivost lehkého konstrukčního betonu. Beton TKS, 2013, roč. 2013, č. 6, s. 12-15. ISSN: 1213-3116.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Trvanlivost lehkého betonu v plynném chemicky agresivním prostředí. In Conference / konference 20th Czech concrete day 2013 / 20.Betonářské dny 2013. 1. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 473-476. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; KUČERA, P. Energy-efficient houses foundation on the filling made of expanded clay aggregate. In 4th International Conference on Design and Product Development (ICDPD 13). Chania: WSEAS, 2013. p. 76-78. ISBN: 978-960-474-325-4.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; KUČERA, P. KAMENIVO LIAPOR POD ZÁKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH RODINNÝCH DOMŮ. tzbportal.sk, 2013, roč. 2013, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1338-3418.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; KUČERA, P. KAMENIVO LIAPOR POD ZÁKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH RODINNÝCH DOMŮ. Stavebné hmoty, 2013, roč. 2013, č. 3-4, s. 13-17. ISSN: 1336-6041.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R. Durability of Lightweight Expandec Clay Aggregate Concrete. In Proceeding of Concrete and Concrete Structures 2013. Procedia Engineering. 1. Žilina, Slovakia: EDIS-University of Žilina publisher, 2013. p. 17-20. ISBN: 978-80-554-0771-5. ISSN: 1877-7058.
Detail

HELA, R.; ZACH, J.; SEDLMAJER, M. Possibilities of regulation of temperature in concrete during hydration by means of selection of suitable input materials. In 3rd International Conference on Civil Engineering and Transportation, ICCET 2013. Applied Mechanics and Materials. 1. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 199-203. ISBN: 978-3-03835-007-1. ISSN: 1660-9336.
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HLADÍK, P. Prefabrikované stropní panely z lehkého betonu. In 21. Betonářské dny 2014. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Přístup k technologii betonu s požadavkem na jeho vnitřní ošetřování. In 12.konference Technologie betonu 2014. 1. Praha: Česká betonářská společnost, 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-903806-4-6.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Založení rodinných domů na tepelně izolačním zásypu z kameniva Liapor. Stavebnictví, 2014, roč. 2014, č. 06-07/14, s. 100-101. ISSN: 1802-2030.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; NOVÁKOVÁ, I. Behaviour of Lightweight Expanded Clay Aggregate Concrete Exposed to High Temperatures. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 2014, no. 8, p. 172-175. ISSN: 1307-6892.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L.; STAVAŘ, T.; HELA, R. EVALUATION OF DISRUPTION OF CONCRETE CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES BY INITIAL SURFACE ABSORPTION TEST. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2015, vol. 10, no. 15, p. 6299-6304. ISSN: 1819-6608.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M.; Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.: Konstrukce založení energeticky efektivních budov. 28754, užitný vzor. (2015)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: lehký drátkobeton; Technologie lehkého drátkobetonu v prefabrikaci. Lias Vintířov, LSM k.s.. URL: http://www.liapor.cz. (ověřená technologie)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: příčka vlákna; Vnitřní nosná prefabrikovaná stěna z lehkého vláknobetonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Obvod stěna vlákna; Obvodová nosná prefabrikovaná stěna z lehkého vláknobetonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; HELA, R.; BORÝSEK, R.: Stropní deska LC; Stropní nosná prefabrikovaná deska z lehkého betonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Vnitřní nosná stěna; Vnitřní nosná prefabrikovaná stěna z lehkého betonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
Detail

HUBERTOVÁ, M.; BORÝSEK, R.; HELA, R.: Obvodová nosná stěna; Obvodová nosná prefabrikovaná stěna z lehkého betonu pro energeticky úsporný montovaný dům. Lias Vintířov, LSM k.s.. (funkční vzorek)
Detail