Detail projektu

Ověření Hopkinsonova testu cestou numerické simulace

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Cílem projektu bude ověření experimentálně zjištěných výsledků mechanického chování austenitických ocelí cestou Hopkinsonova testu (Split Hopkinson Pressure Bar Test - SHPBT) s výsledky dosaženými numerickou simulací Hopkinsonova testu.

Označení

FSI-J-12-1818

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Dohnal Ivo, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Forejt Milan, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šlais Miroslav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Varjan Matúš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

ÚST-odbor technologie tváření kovů a plastů
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

ŠLAIS, M.; DOHNAL, I.; FOREJT, M. Determination of Johnson-Cook equation parameters. Acta Metallurgica Slovaca, 2012, vol. 2012, no. 3, p. 125-132. ISSN: 1335-1532.
Detail

ŠLAIS, M.; DOHNAL, I.; FOREJT, M.; ŠVEC, P. Měření rázové síly při TAT. Kovárenství, 2012, roč. 2012, č. 44, s. 73-76. ISSN: 1213-9289.
Detail