Detail projektu

Architektonický pohledový beton s extenzivní organickou složkou

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

O projektu

Vývoj nových materiálů a technologií poskytuje architektům a potažmo i stavebním technologům stále nové možnosti v uplatnění společenských, funkčních a estetických potřeb jak v exteriérech, tak i v samotném interiéru. Navrhovaný projekt se soustředí na vytvoření technologického postupu pro návrh dekoračně - funkčních segmentů využívajících organické prvky (činitele) jako jejich extenzivní nedestruktivní součást.

Označení

FAST-J-12-1775

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novosad Petr, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

NOVOSAD, P.; ŤAŽKÝ, T. Příklady nových trendů využití betonu v architektuře. In Sborník příspěvků 19. Betonářské dny 2012. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 543-550. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. Pohľadový architektonický betón v exteriérovej a interiérovej architektúre. Stavebné materiály, 2013, roč. 9, č. 3, s. 20-22. ISSN: 1336-7617.
Detail

NOVOSAD, P.; HELA, R.; PŘIKRYL, J. Barevný beton v interiérovém designu. Beton TKS, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 47-49. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŤAŽKÝ, T.; NOVOSAD, P. Pohledový architektonický beton. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. kolektiv autorů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail