Detail projektu

Nové metody doplňování chybějících vzorků v audio datech

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2014

Označení

7AMB13AT021

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Rajmic Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Kolbábková Anežka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Mach Václav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Ozdobinski Roman, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)
Veselý Vítězslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2013 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mezinárodní spolupráce
- plně financující (2013-01-01 - nezadáno)

Výsledky

MACH, V.; WIESMEYR, C. Methods of Completing Missing Samples in Audio Signal. Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. p. 3812-3820. ISBN: 978-80-87952-00-9.
Detail

MACH, V. Structured Sparsity for Audio Inpainting. In Proceedings of the 20th Conference STUDENT EEICT 2014. Brno: 2014. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-4924-4.
Detail

MACH, V.; RAJMIC, P.; WIESMEYR, C.: Brno-Wien Inpainting Toolbox; Toolbox pro doplňování chybějících vzorků v audio signálu. http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip. URL: http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xmachv00/bwitoolbox/bwitoolbox_v01.zip. (software)
Detail