Detail projektu

Využití recyklovatelných odpadů pro výrobu prefabrikovaných stavebních dílců

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2014

O projektu

Cílem projektu je vývoj prefabrikovaných stavebních dílců s využitím recyklovatelných odpadů vznikajících při současné vlastní výrobě sortimentu betonových prefabrikátů a jejich uvedení na stavební trh. Výsledek řešení projektu spočívá v možnosti získání nového způsobu vyžití recyklovatelných odpadů, jakými jsou: polystyrenový recyklát z výroby betonových šachetních den, odpadní beton a nejakostní prefabrikované prvky z výroby, halda strusky bez nynějšího využití a skelný prach z výroby kompozitních profilů. Využitím nových technologií výroby a získáním poznatků o vlastnostech odpadů umožní návrh a vývoj nových kompozitních prefabrikovaných dílců.

Popis anglicky
The goal is development of new precast elements with usage of waste materials, which came of building production. Project result is the possibility of new usage of waste materials such as polystyrene from concrete shaft bases, waste concrete, slag mound without current usage and glassy dust came of composite elements production. Usage of new production technologies and achieving of knowledge about waste materials characteristics enable design and development of new precast elements.

Klíčová slova
odpadní materiály; betonové prefabrikáty; stavební dílce; betonový recyklát, škvára; polystyrén; skelný prach

Klíčová slova anglicky
waste materials; precast concrete elements; construction components; recyclable concrete; slag; polystyrene; glassy dust

Označení

TA02010680

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Holák Michal, Ing. - spoluřešitel
Prokeš Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HELA, R. Vliv technologie betonu na některé vady. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 32-34. ISSN: 1210-4825.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; VÁLEK, J.; JAROLÍM, T.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování vlastností betonů s portlandskými cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. In 11. konference Technologie betonu 2013. Advanced Materials Research. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o., 2013. s. 5-12. ISBN: 978-80-87158-33-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného elektrárenského popílku pro výrobu cementových kompozitů. Waste forum, 2013, roč. 2013, č. 02, s. 61-66. ISSN: 1804-0195.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů. In 11. Konference TECHNOLOGIE BETONU 2013 Sborník příspěvků. Jihlava: ČBS Servis, s.r.o, 2013. s. 148-152. ISBN: 978-80-87158-33-3.
Detail

ORSÁKOVÁ, D.; HELA, R. Možnost využití skládkovaného popílku pro výrobu cementových kompozitů. In I. mezinárodní konference POPÍLKY ve stavebnictví 2013. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 134-138. ISBN: 978-80-87342-17-6.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; BROŽOVSKÝ, J.; JAROLÍM, T.; VÁLEK, J.; DORAZILOVÁ, I. Výsledky sledování reologických a vybraných fyzikálně-mechanických vlastností cementových past a ztvrdlých betonů s portlandskýi cementy s vápencem a s portlandskými směsnými vápencovými cementy. Konstrukce, 2013, roč. 5, č. 10, s. 48-51. ISSN: 1213-8762.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R.; HOLÁK, M.; VAŠEK, T. Částečná náhrada přírodního kameniva hrubé frakce betonovým recyklátem. Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 167-170.
Detail

HELA, R.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.; KŘÍŽOVÁ, K.: FV - polystyrénový pásek; Obkladový pásek s odpadním polystyrénem. Prefa Brno a.s.. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; PROKEŠ, J.; HOLÁK, M.: TA02010680-V002-2; Silniční panel s recyklovaným betonem. Prefa Brno, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.; HOLÁK, M.; PROKEŠ, J.: TA02010680-V002-3; Stropní panel s odpadní struskou. Prefa Brno, a.s.. (funkční vzorek)
Detail

HELA, R.: Struska Oslavany; Využití teplárenské strusky z haldy Oslavany jako plniva pro výrobu betonu pro výrobu vybraných betonových prefabrikátů ve výrobnách firmy Prefa Brno a.s. Prefa Brno, a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

HELA, R.; HOLÁK, M.: REC - PS; Receptury polystyrénbetonu. Prefa Brno, a.s.. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; HOLÁK, M.: REC - recykl 1; Receptury betonu s recyklátem - úplná náhrada. Prefa Brno, a.s.. (poloprovoz)
Detail

HOLÁK, M.; HELA, R.: REC - recykl 2; Receptury betonu s recyklátem - částečná náhrada. Prefa Brno, a.s.. (poloprovoz)
Detail