Detail projektu

Fotokatalytické betonové prefabrikáty na bázi TiO2 se samočistícími účinky

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Návrh fotokatalytických betonových prefabrikátů založených na TiO2 se samočistícími účinky a možnost aplikace těchto betonových prvků v občanské a průmyslové výstavbě. Použití těchto materiálů bude mít velký přínos pro průmyslovou estetiku staveb a zlepšení životního prostředí. Možnosti použití jsou protihlukové stěny, chodníky, apod.

Popis anglicky
Design of photo-activity precast concrete elements based on TiO2 with self-cleaning effects with possibilities of application these concrete elements in civil and industry buildings. Using of these materials will have great benefit for industrial aesthetics of buildings and environment improvement. Members of application possibilities are usage for anti noise screen, pavements etc.

Klíčová slova
fototaktický oxid titaničitý; fotokatalýza; prefabrikáty; protihluková stěna

Klíčová slova anglicky
photoactive titanium dioxide; photocatalysis; precast concrete elements; anti noisy screen

Označení

TA01011030

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Holák Michal, Ing. - spoluřešitel
Přikryl Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.01.2011 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

HELA, R.; NOVOSAD, P. Využití surového betonu v interiérovém designu. In Sborník příspěvků, 10. konference TECHNOLOGIE BETONU 2012. Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, Ing. Hana Šrůmová, MBA. Pardubice: ČBS Servis, s. r. o., 2012. s. 168-175. ISBN: 978-80-87158-31-9.
Detail

PŘIKRYL, J.; HELA, R.; HOLÁK, M. Fotokatalytická aktivita prefabrikovaných betonů. In 10. konference Technologie betonu 2012. Pardubice: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 114-123. ISBN: 978-80-903807-4-5.
Detail

NOVOSAD, P.; HELA, R. Priehľadný betón – LiTraCon (Light-Transmitting Concrete). ASB, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 1-5. ISSN: 1335-1230.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. Architektonický betón. ASB, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 1-6. ISSN: 1335-1230.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A. Photocatalytic reaction of TiO2 for ecologically friendly concrete structures. In IBRACON 2011. Španělsko: 2011. p. 1-6. ISBN: 978-0-415-47557-0.
Detail

ŤAŽKÝ, T.; NOVOSAD, P.; KOSÍKOVÁ, J. New trends in using SCC concrete – from rail bed to architectural concrete. In Young scientist 2013. Herľany: 2013. p. 1-10. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; FLORIAN, A.; ŠEVELOVÁ, L. High strength concrete with carbon nanotubes. In New Development in Structural Engineering & Construction. Siamak Yazdani, Amarjit Singh. Honolulu, Hawai: 2013. p. 583-587. ISBN: 981-07-5354-3.
Detail

HELA, R.; NOVOSAD, P. Pohľadový architektonický betón v exteriérovej a interiérovej architektúre. Stavebné materiály, 2013, roč. 9, č. 3, s. 20-22. ISSN: 1336-7617.
Detail

NOVOSAD, P.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. UTILIZATION OF RAW CONCRETE IN INTERIOR DESIGN. In Civil Engineering and The Concrete Future. Covilha, Portugal: CI-PREMIER PTE LTD, 2013. p. 103-108. ISBN: 978-981-07-6066-3.
Detail

NOVOSAD, P.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; LOUDA, P.; HOLÁK, M.; SVORA, P.; HELA, R. Functional Vibro Pressed Pavement with Ecological Benefits. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 328-332. ISSN: 1022-6680.
Detail

PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; HELA, R.; HOLÁK, M. Photocatalytic materials in various applications of construction industry. In 3rd European Symposium on Photocatalysis. Portorož: University of Nova Gorica, Slovenia, 2013. p. 723-723. ISBN: 978-961-6311-78-6.
Detail

NOVOSAD, P.; HELA, R.; VÁLEK, J.; PŘIKRYL, J.; HOLÁK, M. Photo-catalytic Active Surface of Direct Finish Concrete on a Real Model of Self-supporting Porch. Procedia Engineering, 2013, vol. 2013, no. 65, p. 20-24. ISSN: 1877-7058.
Detail

LOUDA, P.; PŘIKRYL, J.; NOVOSAD, P.; SVORA, P.; HELA, R. Funkční vibrolisovaná dlažba s ekologickým benefitem. In 11. konference Technologie betonu 2013. Jihlava: ČBS Servis s. r. o., 2013. s. 105-115. ISBN: 978-80-87158-33-3.
Detail