Detail projektu

Komplexní cenově dostupný řídící systém leteckých motorů (CAAEEC)

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

O projektu

Předmětem výzkumu a vývoje je oblast vysoce spolehlivostních řídicích systémů kritických aplikací (řízení leteckých motorů). Návrh digitálního elektronického řízení předpokládá hluboké znalosti návrhu elektronických obvodů a programového vybavení, které musí splňovat náročné požadavky leteckých předpisů a norem (standardy RTCA/DO-160G, DO-178B, DO-254). Řešitelé chtějí při návrhu rovněž ověřit a uplatnit soudobé pokročilé technologické trendy a metodiky vývoje.

Popis anglicky
Subject of proposed RaTD project is design of reliable fault tolerant control systems for safety critical applications (aircraft engines). Digital electronic control of the aircraft engines is based on deep high-tech knowledge of electronic circuits design and software engineering, which comply airworthiness certification requirements (RTCA/DO-160G, DO-178B, DO-254). Design actvities covers verification and integration of advanced technologies and modern development trends, as well as.

Klíčová slova
Řízení leteckých motorů, spolehlivostní řídící systémy, digitální elektronické řízení

Klíčová slova anglicky
aircraft engine control- aircraft gas turbine- full authority digital engine control (FADEC)- software development for safety critical systems- commercial off the shelf (COTS) and MEMS technology- model based design development

Označení

TA02010259

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Opluštil Vladimír, doc. RNDr.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2015)
Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2015)

Útvary

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- spolupříjemce (01.01.2012 - 31.12.2015)
UNIS, a.s.
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA
- částečně financující (2012-01-01 - 2005-12-31)

Výsledky

KOVÁŘ, J.; ANDRŠ, O.; BŘEZINA, L.; SINGULE, V. Laboratory Delta Robot For Mechatronic Education Purposes. In Proceedings of International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2012. 1. Sorrento, Itálie: 2012. p. 1209-1212. ISBN: 978-1-4673-1299-8.
Detail

HRBÁČEK, J.; SINGULE, V.; HOUŠKA, P. Mechatronic Design of Four-Quadrant Electric Drive Test Stand. In Proceedings of 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 2015 (EDPE). 1. Košice: Technical University of Košice, 2015. p. 353-358. ISBN: 978-1-4673-9661-5.
Detail

HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; ANČÍK, Z.; ONDRŮŠEK, Č.; SINGULE, V. Development of energy harvester system for avionics. In Proceedings of SPIE Smart Sensors, Actuators, and MEMS VI. 8763. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2013. p. 87631F-1 (87631F-8 p.)ISBN: 978-0-8194-9560-0.
Detail

JANÁK, L.; ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z. Simulation Modelling of MEMS Thermoelectric Generators for Mechatronic Applications. In MECHATRONICS 2013: RECENT TECHNOLOGICAL AND SCIENTIFIC ADVANCES. Springer, 2013. p. 265-271. ISBN: 978-3-319-02294-9.
Detail

HADAŠ, Z.; VETIŠKA, V.; SINGULE, V.; ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; VETIŠKA, J. Energy Harvesting from Mechanical Shocks Using A Sensitive Vibration Energy Harvester. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2012, vol. 2012, no. 9, p. 1-7. ISSN: 1729-8806.
Detail

SINGULE, V.; HRBÁČEK, J. Vývoj testovacího standu pro BLDC motory. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2014. Praha: ZČU Praha, 2014. s. 24-30. ISBN: 978-80-213-2480-0.
Detail

JANÁK, L.; HADAŠ, Z. Power Management Electronics for Thermoelectric Energy Harvesting Systems. ERIN 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 34-34. ISBN: 978-80-214-4931-2.
Detail

JANÁK, L.; HADAŠ, Z.; ANČÍK, Z.; KOPEČEK, P. Simulation of Power Management Electronics and Energy Storage Unit for MEMS Thermoelectric Generator. In Proceedings of the 11th European Conference on Thermoelectrics. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. p. 189-195. ISBN: 978-3-319-07331-6.
Detail

TOMAN, J.; SINGULE, V.; HADAŠ, Z. Model of Aircraft Actuator with BLAC Motor. In 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 1. Antalya: Gazi University, Turkey, 2014. p. 278-283. ISBN: 978-1-4799-2060-0.
Detail

JANÁK, L.; ANČÍK, Z.; VETIŠKA, J.; HADAŠ, Z. Thermoelectric Generator Based on MEMS Module as an Electric Power Backup in Aerospace Applications. Materials Today: Proceedings, 2015, vol. 2, no. 2, p. 865-870. ISSN: 2214-7853.
Detail

ANDRŠ, O.; KOVÁŘ, J.; HADAŠ, Z. Introduction to Design of Speed Controller for Fuel Pump. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. 1. Brno: VUT v Brně, 2014. p. 672-676. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

JANÁK, L.; SINGULE, V. Energy Harvesting for Aerospace: Application Possibilities. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2014. Brno: Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 2014. s. 183-187. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

HRBÁČEK, J.; SINGULE, V.; HOUŠKA, P. Design of PMSM-based Electric Motor Test Stand. In Proceedings of the 16th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014. Brno: Brno University of technology, 2014, 2014. p. 630-634. ISBN: 978-80-214-4817-9.
Detail

ANČÍK, Z.; JANÁK, L.; HADAŠ, Z.; VETIŠKA, J.: BTEG; Modul zálohování napájení kritických obvodů EEC na bázi termoelektrického generátoru. FSI VUT v Brně, A4/716. (funkční vzorek)
Detail

VETIŠKA, J.; VETIŠKA, V.; ANČÍK, Z.; HADAŠ, Z.: TT1; Tester termoelektrických generátorů. ÚVSSR - B1/312. URL: http://www.uvee.feec.vutbr.cz/fvzorky. (funkční vzorek)
Detail