Detail projektu

CANUT - Centre for Advanced Nuclear Technologies

Období řešení: 01.03.2012 — 31.12.2019

Označení

TE01020455

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Katovský Karel, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.03.2012 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.03.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Centra kompetence
- plně financující (2012-03-01 - nezadáno)

Výsledky

FORAL, Š.; VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K. Současný stav výzkumu v oblasti jaderné energetiky na ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. In Jaderná energetika v pracích mladé generace – 2012,Sborník referátů ze semináře. Praha: ČNS, 2013. s. 62-66. ISBN: 978-80-02-02439-2.
Detail

MIČIAN, P.; KATOVSKÝ, K. Súčasné trendy vo využívaní nových materiálov pre pokročilé jadrové palivá. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 1, s. 28-33. ISSN: 1213-1539.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. Influence of silicone carbide on the reactivity of nuclear fuels using cerium dioxide as a surrogate material. In Proceedings on 2014 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE22). 2014. s. 1-10. ISBN: 978-0-7918-4594-3.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SALAMON, D.; VARMUŽA, J. Thermal conductivity of composite UO2+SiC fuels under irradiation. In International conference of young scientists and post-graduates - Proceedings of the conference. Užgorod, Ukrajina: Institute of Electron physics, The National Academy of Sciences of Ukraine, 2015. p. 158-159. ISBN: 978-966-2668-95-7.
Detail

FORAL, Š.; SALAMON, D.; KATOVSKÝ, K. Vliv aditiv na tepelnou vodivost paliv lehkovodních reaktorů. Bezpečnost jaderné energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Úrad jadrového dozoru SR JF DL, 2015, roč. 23, č. 5-6, s. 147-153. ISSN: 1210-7085.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; JIŘIČKOVA, J.; AGARA, S.; SRIPRISAN, S. RESEARCH REACTOR BEAM-PORT SPECTRA CHARACTERIZATION BY MULTIFOIL NEUTRON DOSIMETRY METHOD. International conference of young scientists and post-graduates - Proceeding of the cenference. Užhorod: Institute of Electron Physics.The National Academy of Science of Ukraine., 2015. p. 94-94. ISBN: 978-966-2668-95-7.
Detail

NOVOTNÝ, F.; MATĚJKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K. Nuclear Data Generation Sensitivity Analysis for VVER Reactor Dynamic Benchmark. In Proceedings of the 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 586-591. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
Detail

ROLEČEK, J.; FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; SALAMON, D. A Feasibility study of using of CeO2 as a surrogate material during investigation of UO2 thermal conductivity enhancement. Advances in Applied Ceramics, 2017, vol. 115, no. 8, p. 123-131. ISSN: 1743-6753.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; PTÁČEK, M.; FORAL, Š.; KOLEKTIV, S. UMASS LOWELL Research Reactor Irradiation Channel Analysis. In The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists. Dubna: Department Joint Institute for Nuclear Research, 2017. p. 265-269. ISBN: 978-5-9530-0416-9.
Detail

NOVOTNÝ, F.; VOJÁČKOVÁ, J.; KATOVSKÝ, K. PARCS/TRACE Coupled Neutronics Thermal-hydraulic Calculation of the L335 Benchmark. In XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists. 1. Dubna: Publishing Department Joint Institute for Nuclear Research, 2017. p. 128-131. ISBN: 978-5-9530-0416-9.
Detail

ŽÁK, L. Influence of the curing process on the quality of powder coating. MM Science Journal, 2016, vol. 2016, no. 5, p. 1382-1386. ISSN: 1805-0476.
Detail

JELÍNEK, M.; KATOVSKÝ, K. Studium nanomateriálů pro jejich použití v jaderné energetice a výzkumu. Bezpečnost jaderné energie. Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR, Úrad jadrového dozoru SR JF DL, 2016, roč. 24, č. 9, s. 301-306. ISSN: 1210-7085.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ŠŤASTNÝ, O.; ZEMAN, M. The spectrum of neutrons and its importance for nuclear power engineering. In Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava, Czech Republic: VSB – Technical University of Ostrava, 2017. p. 632-636. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O. Neutron field characterization of new irradiation stand SVICKA using activation detector and cadmium cover. In IEP-2017 International Conference of young scientists and post-graduates. Uzgorod: FOP Sabov A.M., 2017. p. 25-26. ISBN: 978-617-7344-37-6.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; ZEMAN, M. The analysis of neutron field with spectral filters. In 17th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2017. International multidisciplinary geoconference SGEM. Albena: STEF92 Technology Ltd, 2017. p. 25-31. ISBN: 978-619-7408-06-5. ISSN: 1314-2704.
Detail

VOJÁČKOVÁ, J.; NOVOTNÝ, F.; KATOVSKÝ, K. Safety analyses of reactor VVER 1000. Energy Procedia, 2017, no. 127, p. 352-359. ISSN: 1876-6102.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; ZEMAN, M.; ŠŤASTNÝ, O.; KRÁL, D.; FORAL, Š.; HOLOMB, R. Cadmium and Gadolinium Spectral Filters Comparison. In Proccedings of the 2018 19th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 1. Brno: Brno University of Technology, 2018. p. 518-521. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. The Influence of the Fuel Thermal Conductivity on the Core Temperatures during LOCA Accident. In Proccedings of the 2018 19 th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). 2018. p. 546-550. ISBN: 978-1-5386-4611-3.
Detail

VOJÁČKOVÁ, J.; ŠTEVANKA, K.; KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; HERALECKÝ, P. VALIDATION STUDY OF FUEL ASSEMBLY MODEL OF VVER 1000 REACTOR BY TRITON. PHYSOR 2018: Reactor Physics Paving the Way Towards More Efficient Systems. 1. American Nuclear Society, 2018. p. 400-405. ISBN: 978-0-89448-762-2.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; VARMUŽA, J.; SALAMON, D.; ROLEČEK, J. Modelling of an accident tolerant fuel design using FEMAXI6. In Proceedings of the Top Fuel 2018 Conference, part III. European Nuclear Society, 2018. p. 361-369. ISBN: 9789295064324.
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K. Thermal conductivity enhancement of nuclear fuels. In Proceedings of the 19th Conference STUDENT EECIT 2013. LITERA, 2013. s. 98-102. ISBN: 978-80-214-4695-3.
Detail

VARMUŽA, J.; KATOVSKÝ, K.; KRBAL, M.; SKALIČKA, J. New Approaches and Research Opportunities in a Field of Nuclear Fuel and Nuclear Power Engineering. Scientific supplement of ANNALS of FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING, 2015, vol. 13, no. 2, p. 45-1 (45-5 p.)ISSN: 1584-2673.
Detail

KATOVSKÝ, K.; MIČIAN, P.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo se zvýšenou tepelnou vodivostí na bázi uranových sloučenin polokovů - Jaderné palivo, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující tyto pelety. 33930, užitný vzor. (2020)
Detail

KATOVSKÝ, K.; MIČIAN, P.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Palivová tyč s vyhořívajícím absorbátorem. 33849, užitný vzor. (2020)
Detail

KATOVSKÝ, K.; FORAL, Š.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika: Jaderné palivo se zvýšenou tepelnou vodivostí, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu. 33786, užitný vzor. (2020)
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo s inovovaným absorbátorem neutronů - Jaderné palivo, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu. 32802, užitný vzor. (2019)
Detail

FORAL, Š.; KATOVSKÝ, K.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ: Jaderné palivo se sníženou centrální teplotou - Jaderné palivo, palivová peleta toto jaderné palivo obsahující a palivová tyč obsahující alespoň jednu tuto peletu. 32776, užitný vzor. (2019)
Detail