Detail projektu

Lokalizace a klasifikace vibrací pomocí rozprostřeného vláknového senzoru na velké vzdálenosti

Období řešení: 01.04.2012 — 31.03.2015 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Náplní projektu je návrh metod a vývoj dohledového systému pro vzdálenou kontrolu rozsáhlých potrubních systémů pro dopravu médií (plyn, nafta, voda, aj.) za pomoci rozprostřeného senzoru na bázi optických vláken se schopností detekovat, klasifikovat a lokalizovat zdroj vibrací, který by mohl představovat například narušení potrubního vedení nebo pohyb narušitelů v hlídané oblasti, a to v rozsahu cca 100 km se správností klasifikace větší než 80 % a s přesností na desítky metrů.

Označení

FR-TI4/696

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.04.2012 - nezadáno)

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.04.2012 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP
- plně financující (01.04.2012 - 31.03.2015)

Výsledky

REICHERT, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M.; ŠPORIK, J.; KRAJSA, O. New generations of passive optical networks. In Third forum of young researchers. 1. Izhevsk: 2012. p. 425-432. ISBN: 978-5-7526-0531-4.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; LATTENBERG, I.; KRKOŠ, R. Výzkumná zpráva k řešení projektu MPO FR-TI4/696. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-126.
Detail

MÁCHA, T.; KRKOŠ, R. A novel approach to OSPF metric calculation. In Research in Telecommunication Technologies 14th International Conference Proceedings. 2012. p. 85-91. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

KOTON, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K. Fast Full-Wave Rectifier Using Current and Voltage Conveyor. In Proc. Research in Telecommunication Technologies. 2012. p. 33-36. ISBN: 978-80-554-0570-4.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M. The Influence of Binary Modulations in OTDM Networks. In Research in Telecommunication Technologies. Žilina: University of Žilina, 2012. p. 193-196. ISBN: 978-80-554-0569-8.
Detail

MÜNSTER, P. OTDM based passive optical network. In student EEICT - proceedings of the 18th conference. Brno: LITERA Brno, 2012. p. 24-28. ISBN: 978-80-214-4462-1.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; KRKOŠ, R.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; ŠTEFL, J.; POSPÍCHAL, P.; MALÝ, Z. The Opto-Fiber Sensory System is used for Intrusion Detection Monitored Areas and to Prevent Demage. Czech Defence Industry Review, 2015, vol. 22, no. 1/2015, p. 22-23. ISSN: 1802-4300.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O. Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations. METROL MEAS SYST, 2015, vol. [22], no. [1], p. 111-118. ISSN: 0860-8229.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; FILKA, M. Distributed fiber-optic sensor system based on phase-sensitive OTDR. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2014. Praha: Agentura Action M, 2014. p. 20-23. ISBN: 978-80-86742-39-7.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; FILKA, M. Polarization mode dispersion in NG-PON. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. p. 364-367. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; NOVOTNÝ, V.; KOTON, J. Distributed fiber sensor for acoustic vibrations. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. p. 368-371. ISBN: 978-5-7526-0649-6.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁČ, F.; FILKA, M. Reproducibility and Accuracy of CD / PMD Dispersion Measurements. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2013. Praha: Agentura Action M, 2013. p. 8-12. ISBN: 978-80-86742-37-3.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T. Dvoustavové modulace v OTDM sítích. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 339-342. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. Přesnost měření disperzí CD / PMD. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 5, s. 333-338. ISSN: 1213-1539.
Detail

MÁCHA, T.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V. Proposal of load aware routing for OSPF routing protocol. Communications, 2013, vol. 15, no. 2a/2013, p. 139-144. ISSN: 1335-4205.
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; TEJKAL, V.; FILKA, M. The influence of binary modulations in OTDM. Communications, 2013, vol. 15, no. 2a/2013, p. 155-159. ISSN: 1335-4205.
Detail

NAGY, L.; NOVOTNÝ, V.; URAMOVÁ, J.; MAKHLOUF, N. Performance Analysis of IMS Network: The Proposal of new Algorithms for S-CSCF Assignment. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis (http://advances.utc.sk), 2013, vol. 11, no. 5, p. 1-8. ISSN: 1804-3119.
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; FILKA, M.: Software; Generátor reportů k náměrům optických tras. http://www.optolab.utko.feec.vutbr.cz. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=453. (software)
Detail

Vít Novotný, Petr Münster, Radim Šifta, Radko Krkoš: generátor optických pulzů; Generátor výkonných optických pulzů pro distribuovaný senzorový systém mechanických vibrací. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, ÚTKO, Technická 12, Laboratoř optických komunikací - SC5.67. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

SYSEL, P.: DETLOC 1.0; Analyzátor rozprostřeného optovláknového senzoru. Software je k nahlédnutí v SE5.127, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.splab.cz/download/software/analyzator-rozprostreneho-optovlaknoveho-senzoru. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; LATTENBERG, I.; SYSEL, P.: Klient dohledu; Klient dohledového systému. Ústav telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 616 00, Brno. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.: Přípravek na makroohyby; Přípravek na makroohyby optických vláken. http://www.utko.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

NOVOTNÝ, V.; MEKYSKA, J.; PŘINOSIL, J.: Akustický klasifikátor; Klasifikátor zdrojů akustických signálů. Ústav telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně. URL: http://www.utko.feec.vutbr.cz. (software)
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.: UTKO-OP01; Přijímač nízkoúrovňového amplitudově modulovaného optického signálu s následnou digitalizací. UTKO FEKT VUT v Brně, Technická 12, 616 00 Brno, ČR. (funkční vzorek)
Detail

FUJDIAK, R.; HORVÁTH, T.; MIŠUREC, J.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.: Software; Modul generátoru Millerova kódu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=251. (software)
Detail

MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.: Modul_SBS; Modul zobrazení Brillouinova frekvenčního posunu pro OptSim. http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=190. URL: http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/?page_id=190. (software)
Detail