Detail projektu

Vývoj nových hmot pro ETICS s využitím alternativních tepelných izolantů

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Neustálé zvyšování cen za energie, a tím nákladů na vytápění, přivádí majitele nezateplených objektů k použití zateplovacích systémů. Zkratka ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) je dohodnuté mezinárodní označení pro kontaktní zateplovací systémy. Tento projekt bude zaměřen na zkoumání alternativních surovin jako izolantu, jejich průkazní zkoušky ověřující chemické, fyzikálně-mechanické a mechanické vlastnosti nových stavebních hmot.

Popis anglicky
The constant increase in prices for energy and thus heating costs, brings nezateplených owner objects to the use of thermal insulation systems. Abbreviation ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) is an international designation for the agreed contact heating systems. This project will focus on exploring alternative materials such as insulation, their probative tests verifying the chemical, physico-mechanical and mechanical properties of new building materials.

Klíčová slova
tepelné izolanty, ETICS, alternativní suroviny, sláma

Klíčová slova anglicky
thermal insulators, ETICS, alternative raw materials, straw

Označení

FAST-J-11-22

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kejha Petra, Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)