Detail projektu

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Navržený tříletý projekt přímo navazuje na výsledky předchozího standardního projektu realizovaného na pracovišti odboru Aplikované informatiky, ÚAI - FSI-S-10-83. Projekt si klade za cíl pokračovat v započatém teoretickém i aplikovaném výzkumu a vývoji v oblasti návrhu optimálních řídicích algoritmů se zřetelem na využití moderních metod umělé inteligence. Uvažován je výzkum v oblasti evolučního návrhu optimálních regulátorů, řízení s přesnou synchronizaci pohonů, dále výzkum v oblasti plánování optimálních trajektorií autonomních mobilních robotů.

Označení

FSI-S-11-31

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Abbadi Ahmad, Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Boháč Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Dvořák Jiří, RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Karakhalil Mourad
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Lang Stanislav, Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Liška Radovan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Lýsek Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Marada Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Minář Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Ošmera Pavel, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Šoustek Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Švarc Ivan, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Zuth Daniel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav automatizace a informatiky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

MATOUŠEK, R. Using AI Methods to Find a Non-Linear Regression Model with a Coupling Condition. Engineering Mechanics, 2011, vol. 17, no. 5/6, p. 419-431. ISSN: 1802-1484.
Detail

ŠEVČÍK, V.; KLAPKA, J. Mathematical Method for Multicriterial Project Selection. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics (Multiple Criteria Decision Making XVII). Bratislava: EKONÓM, 2014. p. 269-275. ISBN: 978-80-225-3868-8.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; PROCHÁZKA, D. Augmented reality usage for prototyping speed up. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 353-360. ISSN: 1211-8516.
Detail

FEJFAR, J.; ŠŤASTNÝ, J. Time series clustering in large data sets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 75-80. ISSN: 1211-8516.
Detail

RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, J. Evaluation of centres of stripes in the interferogram image. In Recent Researches in Appliied Informatics. WSEAS. 2011. p. 125-130. ISBN: 978-1-61804-034-3.
Detail

PROCHÁZKA, D.; POPELKA, O.; ŠŤASTNÝ, J. Mobile augmented reality applications. In Mendel 2011. 2011. p. 469-476. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

ŠTENCL, M.; POPELKA, O.; ŠŤASTNÝ, J. Comparison of time series forecasting with artificial neural network and statistical approach. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, vol. 2011, no. 2, p. 347-352. ISSN: 1211-8516.
Detail

BOHÁČ, M.; LÝSEK, J.; MOTYČKA, A.; CEPL, M. FACE RECOGNITION BY MEANS OF NEW ALGORITHMS. In Mendel 2011. 2011. p. 324-329. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

NAVRÁTIL, P.;KLAPKA, J.; BALÁTĚ, J.; KONEČNÝ, P. Optimization of Load of Heat Source Described by Nonlinear Mathematical Model. In MENDEL 2012, 18th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2012. p. 356-362. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

KLAPKA, J.; MATOUŠEK, R.; ŠEVČÍK, V. Improvement of Time-Periodical Production Schedule of the Group of Products in the Group of Workplaces Through the Lot Sizes Alteration. In Proceedings of MENDEL 2011 -- 17th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: Brno University of Technology VUT Press, 2011. p. 334-340. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

KRČEK, P.; DVOŘÁK, J. GA-Based Path Planning for Nonholonomic Mobile Robots. In MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 552-559. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

GULINA, I. Motion planning in challenging environments using rapidly-exploring random trees. In 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013. Mendel Journal series. 2013. 2013. p. 153-160. ISBN: 978-80-214-4755-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BEDNÁŘ, J. DETERMINATION OF SIGNIFICANT PROCESS PARAMETERS OF WEDM: Preliminary Study. In MENDEL 2013. Mendel Journal series. ISCC. Brno: BUT, 2013. p. 451-454. ISBN: 978-80-214-4755-4. ISSN: 1803-3814.
Detail

MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P. Stabilization of Chaotic Logistic Equation Using HC12 and Grammatical Evolution. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2013, vol. 2013, no. 210, p. 137-146. ISSN: 2194-5357.
Detail

ROUPEC, J.; POPELA, P.; HRABEC, D.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. Hybrid Algorithm for Network Design Problem with Uncertain Demands. In Lecture Notes in Engineering and Computer Science WCECS 2013. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. 1. 2013. p. 554-559. ISBN: 978-988-19252-3-7. ISSN: 2078-0958.
Detail

RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, J.; JEDELSKÝ, J. Estimations of Shape and Direction of an Air Jet Using Neural Networks. In MENDEL 2013. Brno: 2013. p. 221-226. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

KLAPKA, J.; ŠEVČÍK, V. Some of the Results of the Mathematical Group in the Institute of Automation and Computer Science. In Proceedings of the 31st International Conference Mathematical Methods in Economics 2013. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. p. 379-385. ISBN: 978-80-87035-76-4.
Detail

ČÍŽEK, L.; ŠŤASTNÝ, J. COMPARISON OF GENETIC ALGORITHM AND GRAPH-BASED ALGORITHM FOR THE TSP. In MENDEL 2013. 2013. p. 433-438. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

LÝSEK, J.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, A. Comparison of Neural Network and Grammatical Evolution for Time Series Prediction. In Mendel 2013. Brno: 2013. p. 215-220. ISBN: 978-80-214-4755-4.
Detail

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.; ABBADI, A. Duqu - skrytá hrozba. Automa, 2012, roč. 18, č. 12, s. 10-12. ISSN: 1210-9592.
Detail

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R. Moderní čárové kódy. Automa, 2012, roč. 18, č. 5, s. 26-29. ISSN: 1210-9592.
Detail

RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, J. Fog Border Detection in the Airflow Image. In Advances in Computer Science. WSEAS. WSEAS, 2012. p. 134-139. ISBN: 978-1-61804-126-5.
Detail

JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.; DVOŘÁK, J.; ABBADI, A. Local navigation techniques by means of ICPF. In IEEE Xplore digital library. IEEE. Helsinky: IEEE, 2012. p. 1-7. ISBN: 978-1-4673-1908-9.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ŽAMPACHOVÁ, E.; ROUPEC, J. Advances in the Formal Framework for DOP. In 17th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2011 (id 19255). Mendel Journal series. 2011. Brno: VUT, 2011. p. 320-325. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

MATOUŠEK, R.; LANG, S.; MINÁŘ, P.; PIVOŇKA, P. Evolutionary Design of Polynomial Controller. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 59, p. 639-644. ISSN: 2010-376X.
Detail

MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z. Optimal Criteria for Non-Minimal Phase Plants. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, vol. 2011, no. 59, p. 824-828. ISSN: 2010-376X.
Detail

MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P.; LANG, S.; PIVOŇKA, P. HC12: Efficient Method in Optimal PID Tuning. Lecture Notes in Engineering and Computer Science, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 463-468. ISSN: 2078-0958.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R. RRTs Review and Statistical Analysis. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 2012, vol. 6, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1998-0159.
Detail

ŠVARC, I.; MATOUŠEK, R. Contribution to Stability Control of Nonlinear Systems. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 463-464, p. 1579-1582. ISSN: 1022-6680.
Detail

MATOUŠEK, R.; NĚMEC, Z.; MARADA, T. Weighting of Goods by means of DC Motor. Advanced Materials Research, 2012, vol. 2012, no. 463-464, p. 1427-1431. ISSN: 1022-6680.
Detail

MATOUŠEK, R.; MINÁŘ, P.; LANG, S.; ŠEDA, M. HC12: Efficient PID Controller Design. Engineering Letters, 2012, vol. 20, no. 1, p. 42-48. ISSN: 1816-093X.
Detail

KLAPKA, J.; PIŇOS, P.; ŠEVČÍK, V. Multicriterial Projects Selection. Intelligent Systems Reference Library, 2013, vol. 38, no. 1, p. 245-261. ISSN: 1868-4394.
Detail

JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.; DVOŘÁK, J.; ABBADI, A. The ICP for Fragment Identification. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012. Mendel Journal series. 2011. Brno: VUT, 2012. p. 588-593. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; JANČÍK, S.; ROUPEC, J. Rapidly-Exploring Random Trees: 3D Planning. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 594-599. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

POPELA, P.; SKLENÁŘ, J.; MATOUŠEK, R.; ROUPEC, J.; MRÁZKOVÁ, E. Advanced Decomposition Techniques Applied to DOP. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 582-587. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

MATOUŠEK, R.; ŠOUSTEK, P.; DVOŘÁK, J.; BEDNÁŘ, J. ACO in Task of Canadian Traveller Problem. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 600-603. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

LÝSEK, J.; ŠŤASTNÝ, J.; MOTYČKA, A. OBJECT RECOGNITION BY MEANS OF EVOLVED DETECTOR AND CLASSIFIER PROGRAM. In Mendel 2012. Mendel Journal series. 2012. p. 82-87. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠKORPIL, V.; LÝSEK, J.; MOTYČKA, A.; CEPL, M.; ENDRLE, P. Grammatical Evolution as a Learning Process for Multiclass Object Detection. In Recent Researches in Communications and Computers. 2012. p. 101-105. ISBN: 978-1-61804-108-1.
Detail

ŠKORPIL, V.; RICHTER, J.; ŠŤASTNÝ, J.; LYSEK, J.; SZŐCS, J. Computer Analysis of Airflow Images Visualized by Smoke. In Recent Researches in Communications and Computers. WSEAS. Kos island, Greece: WSEA, 2012. p. 89-94. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

ŠKORPIL, V.; ŠŤASTNÝ, J.; ČÍŽEK, L. Path Optimization by Graph Algorithms. In Recent Researches in Communications and Computers. WSEAS. Greece, Iskand Kos: WSEAS, 2012. p. 73-77. ISBN: 978-1-61804-109-8.
Detail

JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.; DVOŘÁK, J.; ZUTH, D. IR Sensor Data Visualization. In Technical Computing Prague 2011. Praha: Humusoft s.r.o, 2011. p. 55-58. ISBN: 978-80-7080-794-1.
Detail

NĚMEC, Z. Vodní ráz a jeho vliv na dynamiku hydroenergetického zdroje. In Sborník přednášek. Blansko: ČKD Blansko Engineering, 2012. s. 263-272. ISBN: není, ani ISSN.
Detail

LIŠKA, R.; MATOUŠEK, R.: EDUQL; Education tool for Q-Learning. http://www.uai.fme.vutbr.cz/. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz/. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.: SIA TEMS; SIA P3. http://www.vuje.cz. URL: http://www.vuje.cz. (software)
Detail

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: Fire Ant v1; Ant Colony Optimization Path Planner (Fire Ant sw library). http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. (software)
Detail

KNISPEL, L.; MATOUŠEK, R.: RRTe1_v2; RRT Explorer 1.0. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

JANČÍK, S.; MATOUŠEK, R.: ICPFtester; ICPF tester. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

GULINA, I.: RRTB1; RRT Builder 1.0. http://autnt.fme.vutbr.cz/main.php. URL: http://autnt.fme.vutbr.cz/main.php. (software)
Detail

LANG, S.; MATOUŠEK, R.: GAPID; GA PID Tuner. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: CTPv1; Canadian Traveller Problem (CTP) design toolkit. http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz/~matousek/. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.: PPA; Phase-Plane Analyzer. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

ŠOUSTEK, P.; MATOUŠEK, R.: Rovioan R1; Rovioan. http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

MINÁŘ, P.; MATOUŠEK, R.: CDF v1; Control Design Framework (PID, Fuzzy). http://www.uai.fme.vutbr.cz. URL: http://www.uai.fme.vutbr.cz. (software)
Detail

MATOUŠEK, R.: 19th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2013. Brno University of Technology (26.06.2013)
Detail

MATOUŠEK, R.: 18th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2012. Brno University of Technology (27.06.2012)
Detail