Detail projektu

Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Moderní a konkurenceschopné technologie obrábění se dnes rozvíjejí zejména v oblastech, které zahrnují velký podíl tvořivé práce výzkumníků a obsahují aplikace poznatků matematic-kého a fyzikálního inženýrství, materiálových věd a informačních technologií. Podstatou pro-jektu je synergetické propojení těchto vědních disciplín v oblasti výrobních věd a výzkum pokročilých technologií a produktů, které obohatí úroveň našeho poznání a vědomostí. Klíčové prvky tohoto výzkumu tvoří CNC technologie obrábění, nové nástrojové materiály a perspektivní aplikace.

Popis anglicky
Modern and sustainable technologies of machining are under intensive development in the field with high share of creative work of researches containing applications of mathematical and physical engineering, material science and information technologies. The main goal of the project is a synergetic union of the scientific disciplines in the field of production sciences and research of advanced technologies and products that enrich our knowledge and experience. The key elements of the research are CNC technologies of machining, new cutting materials and perspective applications.

Klíčová slova
technologie, CNC, řezné materiály, aplikace

Klíčová slova anglicky
Technology, CNC, cutting materials, applications

Označení

FSI-S-11-28

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Humár Anton, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Matuška Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Mouralová Kateřina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Polzer Aleš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Sámelová Vendula, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav strojírenské technologie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

CHLADIL, J. Tool Accompanying Phenomenons in Wood Machining Pro cesses. In Processing of Third International Symposium on Wood Machining. 3. Lausanne Suisse: Presses polytechiques et universitaires romandes, 2007. p. 167-170. ISBN: 978-2-88074-725-1.
Detail

PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D. NEWTECH 2011. The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. 1. Brno: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno, 2011. p. 1-267. ISBN: 978-80-214-4267-2.
Detail

CHLADIL, J. Modelování rotačních součástí pro aplikaci výpočetní techniky v TPV. In 7-th International DAAAM Symposium. Viena, Rakousko: International DAAAM Symposium, 2004. s. 77 ( s.)
Detail

CHLADIL, J., ŠTĚPÁN, L. Automatizace řezných podmínek. In ICIT97 International Conference of Industrial Tools. II. Slovenia Maribor: Conference Procedings, 2006. s. 378 ( s.)ISBN: 0.
Detail

CHLADIL, J., VELEV, R. Hodnocení drsnosti obrobeného povrchu při čelním frézování pomocí lingvistického modelu. Strojírenská technologie, 2003, roč. II, č. 3, s. 20 ( s.)ISSN: 1211-4162.
Detail

POLZER, A.; PÍŠKA, M. Teplotní analýza vlivu frézování na prohýbání desky. Brno: 2012. s. 1-21.
Detail

MADAJ, M.; PÍŠKA, M. On the SPH Orthogonal Cutting Simulation of A2024-T351 Alloy. Procedia CIRP, 2013, vol. 8, no. 0, p. 151-156. ISSN: 2212-8271.
Detail

PÍŠKA, M.; POLZER, A. ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL. Annals of DAAAM, 2012, vol. Volume 23, no. No1, p. 831-834. ISSN: 2304-1382.
Detail

PÍŠKA, M.; POLZER, A. ON THE ADVANCED PVD COATINGS FOR THREADING IN AUSTENITIC STEEL. In Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. 1. Zadar: TU Vienna, 2012. p. 831-834. ISBN: 978-3-901509-91-9.
Detail

PÍŠKA, M.; POLZER, A. Kostní implantáty na míru - prodlužme si mládí. MM Průmyslové spektrum, 2012, roč. 2012, č. 7, 8, s. 38-39. ISSN: 1212-2572.
Detail

PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M.; VILLUMSEN, M. Hole quality and burr reduction in drilling aluminium sheets. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2012, vol. 2012, no. 5, p. 102-107. ISSN: 1755-5817.
Detail

ŠVECOVÁ, V.; MADAJ, M. Vyhodnocení stavu povrchové vrstvy střižníku z rychlořezné oceli VANADIS 23 po elektrojiskrovém řezání drátovou elektrodou. Strojírenská technologie, 2012, roč. XVII, č. 1,2, s. 113-117. ISSN: 1211-4162.
Detail

PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D. Nové poznatky z povlakování maticových závitníků pro obrábění austenitických ocelí. In Sborník přednášek a prezentací. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 1. Jaroměř: TISK AS, s.r.o., 2011. s. 4-9. ISBN: 978-80-904502-9-5.
Detail

CHLADIL, Josef. Otupení nástrojů při obrábění materiálů na bázi dřeva. In NÁTROJE 2006 - V. International Tool Conference. Zlín: UTB Zlín, 2006. s. 1-5. ISBN: 80-7318-448-6.
Detail

PILNÝ, L.; DECHIFFRE, L.; PÍŠKA, M. HOLE QUALITY AND BURR REDUCTION IN DRILLING ALUMINIUM SHEETS. In The International Conference NEWTECH 2011. první. Brno: BUT, 2011. p. 87-92. ISBN: 978-80-214-4267-2.
Detail

POLZER, A.; PÍŠKA, M.: Upinac - Kistler; Specializovaný upínač frézovacích hlav. Laobratoř C2. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁK, J.: Polohovací zařízení; Doraz na patky elektromotoru. Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Mohelnice Nádražní 25 789 85 Mohelnice. (funkční vzorek)
Detail

PÍŠKA, M.: Pralinka; Titanová forma na pralinky. laboratoř C2. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=produkty. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁK, J.; ČERNOHOUS, F.: Šachový set; Prototypový návrh a výroba šachového setu. Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno. (funkční vzorek)
Detail

ZEMČÍK, O.: Sinuhed AL heated bed; Temperovaný stůl pro FDM 3D tiskárnu. VUT FME A3/501. URL: http://reprap.org/wiki/ZemcikO_AL_table. (funkční vzorek)
Detail

Frikce; Technologie měření součinitele tření povlakovaných třecích dvojic řezných a tvářecích nástrojů. C2. (ověřená technologie)
Detail

Technologie kruhovitého trnu; Technologie výroby speciálních drážek za rotace. C2. (ověřená technologie)
Detail

Vrták na hluboké díry; Vrtací nástroj pro hluboké vrtání. C2. (funkční vzorek)
Detail

Gravírka; Gravírovací fréza s efektivní řeznou geometrií. C2. (funkční vzorek)
Detail

MQL ofukovačka; MQL zařízení pro čištění a mazání závitníků. C2. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁK, J.; KUČERA, M.: Pivní sklenice; Prototypový model pivní sklenice. Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Technická 2896/2 616 69 Brno IČ 00216305. (funkční vzorek)
Detail

POLZER, A.; PÍŠKA, M.: Turbína; Turbínové kolo inovované. C2/MSV - dle popisu. URL: http://www.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

POLZER, A.; PÍŠKA, M.: Stojan pro laser; Stojan pro měření korekcí laserem na frézovacím stroji MCV1210. Laboratoř C2. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁK, J.; VRÁNA, R.: Držák vysoušeče vlasů; Prototypový držák na vysoušeče vlasů. Ústav strojírenské technologie, odbor technologie obrábění. Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Technická 2896/2, 616 69 Brno, IČ 00216305.. (funkční vzorek)
Detail

ZEMČÍK, O.: extruder v2.3; Univerzální extruder termoplastu pro 3D tiskárnu. A1/1431. URL: http://ust.fme.vutbr.cz/obrabeni/?page=produkty. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁK, J.; KILKOVSKÝ, B.: Peletovací zařízení; Víceúčelové zkušební zařízení. Strojírny Olšovec s.r.o., sídlo: Makovského nám. 2, 616 00 Brno, provozovna: Olšovec 77, 753 01 Hranice. IČO: 47976616.. (funkční vzorek)
Detail

SEDLÁK, J.; KILKOVSKÝ, B.: Šnekový lamelový lis; Šnekový lamelový lis. Strojírny Olšovec s.r.o., sídlo: Makovského nám. 2, 616 00 Brno, provozovna: Olšovec 77, 753 01 Hranice. IČO: 47976616.. (funkční vzorek)
Detail

PÍŠKA, M.: Sovremennoe masinostrojenie. Nauka i obrazovanije. Peterburg (14.06.2011)
Detail

PÍŠKA, M., MADAJ, M., SLANÝ, M.: NEWTECH 2011. Brno (14.09.2011)
Detail

MADAJ, M.,PÍŠKA, M.: 14th CIRP Conference on Modeling of Machining Operations. Turin (13.06.2013)
Detail