Detail projektu

Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj teoretických poznatků, výpočtového modelování i experimentálních metod v oblastech, které jsou rozhodující pro návrh bezpečných a spolehlivých strojních konstrukcí. Cílem je nejen dosáhnout konkrétně specifikovaných záměrů, ale zejména posílit synergický efekt dosažených výsledků díky záměrně budovaným vazbám mezi členy jednotlivých pracovních týmů. Budou řešena témata, jejichž teoretický dosah i aplikační potenciál budou využitelné pro další rozvoj vědních oborů i pro využití v průmyslové praxi

Označení

FSI-S-11-11/1190

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Houfek Lubomír, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Burdík Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Burša Jiří, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Civín Adam, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Damborský Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Donát Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Dušek Daniel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Gayer Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Hůlka Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Chlud Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Janíček Přemysl, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Kotoul Michal, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Kubík Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Lasota Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Lošák Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Malenovský Eduard, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Náhlík Luboš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Navrátil Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Pohanka Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Ševčík Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Tomek Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Vlk Miloš, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Vrbka Jan, prof. RNDr. Ing., DrSc., dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Zouhar Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)
Žatko Miroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

CIVÍN, A.; VLK, M.; NAVRÁTIL, P.; MATUG, M. Ring-Core Residual Stress Measurement: Analysis Of Depth Increment Distribution For Integral Equation Method. In Engineering Mechanics 2011 - 17th International Conference. Prague: Institute of Thermomechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic - Prague, 2011. p. 83-86. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

TOUSSAINT, L.; ŽATKO, M. IMPROVEMENT OF A GASOLINE TURBOCHARGER BY PASS VALVE. 2013. p. 1-4.
Detail

DONÁT, M. Assessment of the influence of the electromechanical interaction on rotor dynamic instability in electric machines. In Engineering Mechanics 2011, 17th International conference may 9-12, 2011, Svratka, Czech republic. 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. p. 119-122. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

FRYŠČOK, T.; ŽATKO, M. Subsynchronous frequency Subsynchronous frequency of a turbocharger rotor. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2013, vol. 2013(11), no. 2, p. 1-4. ISSN: 1214-0821.
Detail

MAJER, Z.; PLETZ, M.; KRAUTGASSER, C.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P.; BERMEJO, R. Numerical Analysis of Sub-Critical Crack Growth in Particulate Ceramic Composites. Procedia Materials Science, 2014, vol. 3, no. 1, p. 2071-2076. ISSN: 2211-8128.
Detail

DOBEŠ, M.; VRBKA, J. Stress and deformation response of a car safety frame on static and impact loading. Bulletin of Applied Mechanics, 2014, vol. 2014, no. 8, p. 10-15. ISSN: 1801-1217.
Detail

DOBEŠ, M.; NAVRÁTIL, J. APPLICATION OF THE DIFFERENT COMPUTATIONAL MATERIAL MODELS OF POLYMER MATERIAL FOR EXPLICIT SOLUTION OF FEM IN LS-DYNA. In 22nd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2014. 1. Jasná: SVSFEM, 2014. p. 10-19. ISBN: 978-80-905525-1-7.
Detail

DOBEŠ, M.; VRBKA, J. Local experimental determination of material characteristics for polymers related to fem analysis. Engineering Mechanics, 2014, vol. 21, no. 3, p. 151-158. ISSN: 1802-1484.
Detail

POKORNÝ, P.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. The effect of threshold value on the residual fatigue lifetime of railway axles. In ENGINEERING MECHANICS 2014. 2014. p. 496-499. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

MAJER, Z.; HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; NÁHLÍK, L. Particulate Composite Damage: Numerical Estimation of Micro-Crack Paths. In Local Mechanical Properties X. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 261-264. ISBN: 978-3-03835-062-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

CIVÍN, A.; VLK, M. Determination of Principal Residual Stresses Directions by Incremental Strain Method. Applied andComputational Mechanics, 2011, vol. 5, no. 1, p. 5-14. ISSN: 1802-680X.
Detail

NAVRÁTIL, P.; JANÍČEK, P.; BRABENEC, L.; MARCIÁN, P.; MATUG, M.; CIVÍN, A. IMPACT BEHAVIOUR OF A NEWLY DESIGNED RAILROAD WHEEL. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 407-410. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

NAVRÁTIL, P.; JANÍČEK, P.; MARCIÁN, P.; CIVÍN, A.; KUBIS, A.; MATUG, M. IMPACT BEHAVIOUR OF A RAILROAD WHEEL. In 13th Conference APPLIED MECHANICS 2011. Velké Bílovice: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2011. p. 151-154. ISBN: 978-80-87434-03-1.
Detail

NAVRÁTIL, P.; MARCIÁN, P.; CIVÍN, A.; DOSTÁL, Z. Influence of stress waves to cracked railroad wheel. In Proceedings 49th International Scientific Conference, Experimental Stress Analysis 2011. 1. Znojmo: Brno University of Technology, 2011. p. 259-266. ISBN: 978-80-214-4275-7.
Detail

HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z. Fatigue crack shape prediction based on the stress singularity exponent. Key Engineering Materials (print), 2012, vol. 488-489, no. -, p. 178-181. ISSN: 1013-9826.
Detail

DONÁT, M.; NAVRÁTIL, P. The unbalanced magnetic pull and its effects on dynamic behaviour of the rotor of the three-phase asynchronous generator. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0.
Detail

DONÁT, M. Unbalanced magnetic pull and its effect on dynamic behavior of the rotor with nonlinear anisotropic supports. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1099-1000. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

DONÁT, M.; NAVRÁTIL, P. The influence of magnetic pull on the natural frequency of the rotor of the generator. In Annals of DAAAM for 2011 & proceedings. Vídeň, Rakousko: DAAAM International Vienna, 2011. p. 1101-1102. ISBN: 978-3-901509-83-4.
Detail

ZOUHAR, M.; HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; NÁHLÍK, L. The influence of point load on creep crack growth in polyethylene pipe. In Computational Mechanics 2011. Plzeň: University of West Bohemia Pilsen, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0.
Detail

NAVRÁTIL, P.; JANÍČEK, P.; BRABENEC, L.; MATUG, M.; MARCIÁN, P. A design influence of the mechanical compliance railroad wheel to the fracture behaviour. Applied andComputational Mechanics, 2012, vol. 2011, no. 5, p. 197-204. ISSN: 1802-680X.
Detail

POHANKA, L.; MALENOVSKÝ, E. ADDED MASS AND DAMPING OF INCOMPRESSIBLE VISCOUS FLUID. In ENGINEERING MECHANICS 2011. 1. Prague: Institute of Thermomechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic - Prague, 2011. p. 471-474. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

MALENOVSKÝ, E.; POCHYLÝ, F. New Approach to the Analysis of the Dynamics Behavior of a Fluid Structure Interaction. In Emerging Trends in Rotor Dynamics. Delhi: IUTAM Delhi, 2011. p. 77-88. ISBN: 978-94-007-0019-2.
Detail

HUTAŘ, P.; ZOUHAR, M.; ŠEVČÍK, M.; KNÉSL, Z.; NEZBEDOVÁ, E. Numerical assessment of the HDPE pipe lifetime. In 13. Tagung Problemseminar Deformation und Bruchverhalten von Kunstoffen. Merseburg: 2011. p. 153-159. ISBN: 978-3-86829-400-2.
Detail

ŠEVČÍK, M.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L.; KNÉSL, Z. Assessment of crack behaviour in a polymer pipe weld. Computational Mechanics 2011 - extended abstract. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. p. 1-2. ISBN: 978-80-261-0027-0.
Detail

HŮLKA, J.; PETRUŠKA, J.; KUBÍK, P. Ductile Fracture Criteria Calibration and their Application. Advanced Materials Research, 2012, vol. 468-471, no. 1, p. 1049-1052. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠEVČÍK, M.; ZOUHAR, M.; MÁŠA, B.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L. On a critical geometry of a crack arrested at a bimaterail interface. In Conference Proceedings of the 14th International Conference APPLIED MECHANICS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. p. 1-4. ISBN: 978-80-261-0097-3.
Detail

PETRUŠKA, J.; KUBÍK, P.; HŮLKA, J. Computational Simulation of Small Punch Test. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 232, no. 1, p. 497-501. ISSN: 1660-9336.
Detail

NAVRÁTIL, P.; SKALKA, P.; DAMBORSKÝ, P.; KOTOUL, M. Crack propagation in railway wheel rim in a case of rectilinear ride. In Crack Path. 2012. p. 1007-1014. ISBN: 9788895940441.
Detail

DONÁT, M. Computational modeling of the dynamic behavior of the induction motor rotor. In Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM International, 2012. p. 191-194. ISBN: 978-3-901509-91-9.
Detail

DONÁT, M. Computational Modelling of the Unbalanced Magnetic Pull by Finite Element Method. Procedia Engineering, 2012, vol. 48, no. 11, p. 83-89. ISSN: 1877-7058.
Detail

NÁHLÍK, L.; MÁŠA, B.; HUTAŘ, P. Macroscopic Behavior and Damage of a Particulate Composite with a Crosslinked Polymer Matrix. In Mechanics and Properties of Composed Materials and Structures. 1. Berlín, Německo: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012. p. 117-127. ISBN: 978-3-642-31497-1.
Detail

HŮLKA, J.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; FORET, R. FEM Sensitivity Analysis of Small Punch Test. In Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and other Miniature Testing Techniuques. Ostrava: 2012. p. 329-338. ISBN: 978-80-260-0079-2.
Detail

MÁŠA, B.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Numerical Modelling of Particulate Composite with a Hyperelastic Matrix. Key Engineering Materials (print), 2013, vol. 525-526, no. xxx, p. 25-28. ISSN: 1013-9826.
Detail

ZOUHAR, M.; HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; NÁHLÍK, L. Pressure pipe damage: Numerical estimation of point load effect. Key Engineering Materials (print), 2013, vol. 525-526, no. 1, p. 177-180. ISSN: 1013-9826.
Detail

FEDOROVA, S.; LASOTA, T.; BURŠA, J.; SKÁCEL, P. Experimental verification of a constitutive model of fibre composite with hyperelastic matrix. In EAN Proceedings 50th annual conference on experimental stress analysis. Tábor: CTU Prague, 2012. p. 65-72. ISBN: 978-80-01-05060-6.
Detail

PETRÁČKOVÁ, K.; KUBĚNA, I.; TRUHLÁŘ, M.; NÁHLÍK, L.; KRUML, T. Estimation of mechanical properties of thin Al surface layer. In 14th International Conference Applied Mechanics 2012. 2012. p. 117-120. ISBN: 978-80-261-0097-3.
Detail

TRUHLÁŘ, M.; KRUML, T.; KUBĚNA, I.; PETRÁČKOVÁ, K.; NÁHLÍK, L. Determination of mechanical properties from microcompression test. In Sborník Engineering Mechanics 2012. 2012. p. 1435-1440. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

HOENICKA, M.; SIEGFRIED, S.; BURŠA, J.; HUBER, G.; HOLGER, B.; BIRNBAUM, D.; SCHMID, C. Development of endothelium-denuded human umbilical veins as living scaffolds for tissue-engineered small-calibre vascular grafts. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2013, vol. 7, no. 4, p. 324-336. ISSN: 1932-6254.
Detail

LASOTA, T.; BURŠA, J.; FEDOROVA, S. Constitutive equations and finite element formulation for anisotropic hyperelastic composites based on constrained Cosserat continuum. In ECCOMAS 2012 - European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, e-Book Full Papers. Vienna: Elsevier, 2012. p. 3379-3389. ISBN: 978-3-9502481-9-7.
Detail

JANÍČEK, P.; SCHMIDOVÁ, E.; NAVRÁTIL, P.; JANDORA, J. PREDICTING THE DIRECTION OF CRACK PROPAGATION ALONG THE CIRCUMFERENCE OF A MODEL RAILWAY CARRIAGE UNDER VARIOUS OPERATING CONDITIONS. In Engineering Mechanics 2011, 17th International Conference. 1. Prague: Institute of Thermomechanics, 2011. p. 235-238. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

PETRUŠKA, J.; KUBÍK, P.; HŮLKA, J.; ŠEBEK, F. Ductile Fracture Criteria in Prediction of Chevron Cracks. Advanced Materials Research, 2013, vol. 716, no. 1, p. 653-658. ISSN: 1022-6680.
Detail

DAMBORSKÝ, P.; ŠEVEČEK, O.; PROFANT, T.; KOTOUL, M. Crack Deflection from the Interface between Two Orthotropic Materials-Effect of Higher Order Terms in Asymptotic Analysis. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XII. Key Engineering Materials (print). Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. p. 157-160. ISBN: 978-3-03785-830-1. ISSN: 1013-9826.
Detail

NÁHLÍK, L.; MÁŠA, B.; HUTAŘ, P. INFLUENCE OF THE INTERFACE ON THE APPARENT FRACTURE TOUGHNESS AND CRACK PROPAGATION DIRECTION IN LAYERED CERAMIC COMPOSITES. 2013. p. 7837-7838. ISBN: 978-0-9696797-1-4.
Detail

DOBEŠ, M.; VRBKA, J. Experimental determination of polymer material characteristics having regard to the FEM computational analysis. In ENGINEERING MECHANICS 2013. first. Praha: Institute of Thermomechanics, Academy os Sciences od the Czech Republic, v. v. i., Prague, 2013. p. 31-32. ISBN: 978-80-87012-46-8.
Detail

ŽATKO, M. CFD analysis of vane aero load in variable nozzle turbocharger exhaust flow. In COMPUTATIONAL MECHANICS 2012 COMPUTATIONAL MECHANICS 2012. 2012. p. 1-2. ISBN: 978-80-261-0157-4.
Detail

FEDOROVA, S. Computational modelling of fibre-reinforced hyperelastic solids with fibre bending stiffness. Brno: 2013. p. 61-61. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M.; HRSTKA, M.; MARCIÁN, P. An effect of the first non-singular term of the Williams asymptotic expansion to the stability of the bi-material orthotropic notch. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 745-748. ISSN: 1013-9826.
Detail

VERKERKE, G.; VAN DER HOUWEN, E.; BROEKHUIS, A.; BURŠA, J.; CATAPANO, G.; MCCULLAGH, P.; MOTTAGHY, K.; NIEDERER, P.; REILLY, R.; ROGALEWICZ, V.; SEGERS, P.; VERDONSCHOT, N. Science versus design; comparable, contrastive or conducive?. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2013, vol. 41, no. 7, p. 1516-1527. ISSN: 1751-6161.
Detail

DONÁT, M. Investigation of the influence of the nominal air gap thickness and the air gap eccentricity on the noise of the rotating electrical machine. Computational Mechanics 2013. Plzeň: 2013. p. 1-2. ISBN: 978-80-261-0282-3.
Detail

DONÁT, M. Investigation of the influence of air gap thickness and eccentricity on the noise of the rotating electrical machine. Applied andComputational Mechanics, 2013, vol. 7, no. 2, p. 123-136. ISSN: 1802-680X.
Detail

FUIS, V.; HYNŠT, R.: USAZOVACÍ NÁDRŽ; Usazovací nádrž. Elektrárna Dětmarovice okres Karviná. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

MALENOVSKÝ, E.: rotor kit squeeze; Rotační zařízení pro identifikaci fyzikálních vlastností hydrodynamických tlumičů. laboratoř B1. (funkční vzorek)
Detail

FUIS, V.; POSPÍŠIL, Z.: Přítlačná deska; Přítlačná deska. Areál Precheza Přerov a.s. nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24 Přerov. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

FUIS, V.: Rám klimatizační jednotky 63; Rám klimatizační jednotky 63. Remak, a.s. Zuberská 2601 Rožnov pod Radhoštěm. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

FUIS, V.: Rám klimatizační jednotky 100; Rám klimatizační jednotky 100. Remak, a.s. Zuberská 2601 Rožnov pod Radhoštěm. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

FUIS, V.; POSPÍŠIL, Z.: Kalolis; KALOLIS. ENVITES, spol. s r.o. Vídeňská 117b Brno. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

FUIS, V.; HYNŠT, R.: ČIŘIČ; ČIŘIČ. Elektrárna Dětmarovice okres Karviná. URL: http://www.umt.fme.vutbr.cz/cz/ustav/produkty/. (funkční vzorek)
Detail

MALENOVSKÝ, E.: klín; Zkušební zařízení pro identifikaci parametrů smykového tření. ÚMTMB. (funkční vzorek)
Detail