Detail projektu

Difuzní zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Experimentální zjišťování parametrů difuzního zobrazování v koherencí řízeném holografickém mikroskopu. Nalezení základu adekvátního teoretického popisu difuzního zobrazení.

Označení

FSI-J-11-44

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Lošťák Martin, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Týč Matěj, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Zikmund Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

ÚFI-odbor optiky a přesné mechaniky
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

LOŠŤÁK, M.; ANTOŠ, M.; DOSTÁL, Z.: Odměřovač-posuvu-větví; Přídavný mikroskopový modul pro zobrazovaní v difuzním prostředí. ÚFI FSI VUT v Brně. URL: http://holomek.fme.vutbr.cz/drupal/about/results. (funkční vzorek)
Detail